smiley
BILETELE SE VAND RAPID!
Cumpara bilete

Politica de Confidentialitate

  1. Aspecte Generale
  2. Condiții generale privind biletele de acces și vizitele la eveniment
  3. Condiții generale pentru achiziții online
  4. Dispoziții finale

I. Aspecte Generale

1. Definiții

În sensul acestor Condiții Generale se aplică următoarele definiții:

‘SAGA’: Societatea privată cu răspundere limitată, SAGA FESTIVAL SRL, cu sediul social în București, sector 1, str. D.I. Mendeleev, nr. 5, Etaj 1, camera 2., J40/2309/2020; Cod unic de înregistrare 42279335 și/sau societățile afiliate;

„Condiții generale”:ƒ Aceste condiții generale;

„Vizitator”: Consumatorul care vizitează site-ul web și /sau care cumpără un bilet de acces pentru un eveniment și/sau care vizitează un eveniment;

„Consumator”: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

„Conținut digital”: înseamnă acele date care sunt produse și livrate în formă digitală;

„Eveniment”: un eveniment organizat în România de către SAGA, în cel mai larg sens al cuvântului, inclusiv evenimente în interior, evenimente în aer liber și festivaluri de muzică;

„Produs”: mărfuri, îmbrăcăminte, afișe, cărți, suporturi de materiale, CD-uri și DVD-uri; sau orice bun mobil corporal;

„Contract la distanță”:

orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem

de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a

profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de

comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

„Bilet de acces”: un document fizic și/sau digital, bilet sau cod de bare livrat Vizitatorului de către SAGA și / sau o organizație oficială de vânzări angajată de SAGA, care dă dreptul titularului de a accesa și / sau de a participa la un eveniment;

„Site web: „sagafestival.com” și / sau orice site oficial aparținând lui SAGA;

„Cocontractant”: un vizitator, un consumator sau un furnizor, în sensul prezentelor Condiții Generale;

„Terță parte”: orice parte care vinde un produs sau un serviciu în legătură cu evenimentul, nefiind SAGA.

2.Aplicabilitate

2.1 Aceste Condiții Generale sunt aplicabile tuturor ofertelor făcute de SAGA și tuturor acordurilor dintre SAGA și Co-contractant indicate în acest document.

2.2 De asemenea, aceste Condiții Generale se aplică și acordurilor încheiate cu intervenția unei organizații oficiale de vânzări angajate de SAGA, cum ar fi, dar fără a se limita la paylogic.com, bilete.ro sau iabilet.ro.

2.3 În cazul în care un eveniment este organizat de o societate afiliată la SAGA, aceste Condiții Generale vor fi aplicabile cu condiția să poată fi consultate pe site-ul web al evenimentului respectiv. Prin urmare, societatea respectivă va fi partea contractantă și, de asemenea, „utilizatorul” acestor Condiții Generale în conformitate cu legea română.

2.4 Prin prezenta se respinge de către SAGA aplicabilitatea oricăror termeni și condiții ale Co- contractantului, Condițiile Generale fiind singurii termeni și condiții care se aplică în orice raport juridic dintre SAGA și co-contractant.

2.5 Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile Condițiilor Generale sau a Politicii de confidențialitate și Politicii Cookies, vă rugăm să nu accesați, navigați sau utilizați Site-ul web și nici serviciile, informațiile, produsele, materialele sau alte asemenea cuprinse în Site-ul web.

2.6 Orice derogare de la Condițiile Generale va fi obligatorie numai în situația în care SAGA a fost de acord cu această derogare în scris.

2.7 Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a produselor și serviciilor SAGA, cocontractantul trebuie sa verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului web Condițiile Generale. Dacă alegeți să omiteți să analizați Condițiile Generale, dar utilizați Site-ul web, vom considera ca ați acceptat acest set de Condiții Generale (inclusiv orice actualizare a acestora).

3. Vizualizare

3.1 Pentru încheierea acordului, Condițiile Generale sunt puse la dispoziție pe cale electronică, astfel încât co-contractanții să le poată salva pe un suport durabil de date. De asemenea, Condițiile Generale pot fi consultate prin intermediul Site-ului web. În plus, la prima cerere, aceste Condiții Generale vor fi trimise pe cale electronică sau într-un alt mod către Cocontractant. În acest scop poate fi trimisă o cerere la adresa de email: info@sagafestival.com.

4. Modificări

4.1 SAGA își rezervă dreptul de a modifica unilateral Condițiile Generale. Versiunea modificată a Condițiilor Generale va fi publicată în mod clar pe Site-ul Web relevant. Versiunea modificată a Condițiilor Generale va intra în vigoare din momentul publicării, fiind aplicabilă cocontractanților din momentul publicării.

II. Condiții generale privind biletele de acces și vizitele la evenimente

1. Formarea acordului (contractului)

1.1 Acordul (contractul) dintre SAGA și Vizitator în ceea ce privește vânzarea și livrarea biletelor de acces și vizitarea unui eveniment se încheie în momentul în care Vizitatorul comandă și/sau cumpără un bilet de acces pentru eveniment de la SAGA sau de la o organizație oficială de (pre-) vânzare angajată de SAGA. Aceste Condiții Generale sunt aplicabile tuturor Biletelor de acces și fac parte integrantă din acordul menționat. Prin achiziția și/sau utilizarea unui bilet de acces și / sau participarea la un eveniment, vizitatorul acceptă conținutul acestor Condiții Generale, inclusiv orice modificare ulterioară a acestora.

2. Tipuri de Bilete de acces

Participarea la Eveniment se face utilizând unul din următoarele tipuri de Bilete:

3 Day Ga – Garantează Vizitatorului accesul în cadrul Evenimentului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi de la ora 16:00 și până la sfârșitul Evenimentului la ora 5:00.

3 Day Ga – Under 21 – Garantează Vizitatorului care nu a împlinit vârsta de 22 ani accesul în cadrul Evenimentului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi de la ora 16:00 și până la sfârșitul Evenimentului 5:00.

3 Day Ga + – Garantează Vizitatorului accesul în cadrul Evenimentului pentru toată perioada desfășurării acestuia și este valabil doar pentru persoane peste 18 ani, începând din prima zi de la ora 16:00 și până la sfârșitul Evenimentului 5:00.

3 Day Ga VIP – Garantează Vizitatorului accesul la fast line și la platforma VIP în cadrul Evenimentului pentru toată perioada desfășurării acestuia și este valabil doar pentru persoane peste 18 ani, începând din prima zi de la ora 16:00 și până la sfârșitul Evenimentului 5:00 .

Bilete de o zi – garantează Vizitatorului accesul la Eveniment pe ziua respectivă, începând cu ora 16:00 și până ziua următoare la ora 5:00 , oră la care încetează valabilitatea Biletului de acces, iar Vizitatorul nu mai are acces în cadrul Evenimentului

3. Biletul de acces

3.1 Biletul de acces dă dreptul Vizitatorului să aibă acces și să participe la eveniment. Vizitatorul nu va avea acces la eveniment decât prin prezentarea unui bilet de acces valid, personalizat cu numele complet al titularului și nedeteriorat. Biletul de acces va fi dat o singură dată și dă dreptul persoanei să participe la eveniment. Doar Vizitatorul care la începutul evenimentului este primul care arată biletul de acces va avea acces. Biletul de acces rămâne proprietatea SAGA.

3.2 Pentru accesul la eveniment, Vizitatorul trebuie sa se asigure ca numele înscris pe Biletul de acces este același cu numele de pe actul sau de identitate. SAGA își rezerva dreptul sa verifice conformitatea dintre datele înscrise pe Biletul de Access si un act de identitate original și valid al Vizitatorului-ambele trebuind să fie prezentate împreună la accesul la eveniment.

3.3 SAGA presupune că titularul acestui bilet de acces este și persoana care a cumpărat biletul de acces. SAGA nu este obligată să efectueze verificări suplimentare cu privire la biletele de acces valabile. Vizitatorul însuși trebuie să se asigure că devine și rămâne titularul biletului de acces furnizat de SAGA sau de la o organizație de (pre-) vânzare angajată de SAGA. Din momentul în care biletul de acces a fost furnizat Vizitatorului, riscul privind pierderea, furtul, deteriorarea sau abuzul biletului de acces revine Vizitatorului.

3.4 SAGA își rezervă dreptul de a impune un număr maxim de bilete de acces care pot fi comandate per persoană, iar Vizitatorul este obligat să respecte numărul maxim impus de SAGA.

3.5 SAGA garantează validitatea biletului de acces numai dacă biletul de acces a fost cumpărat de la SAGA sau de la o adresă de (pre-)vânzare recunoscută de SAGA. Obligația de probă revine, în această privință, Vizitatorului.

3.6 SAGA își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor care participă la Eveniment, atât anterior cât și pe întreaga durată a Evenimentului. Biletele de acces pentru participarea la eveniment, oferă acces cumpărătorului în perimetrul evenimentului și nu la un anumit spectacol/artist.

3.7 Biletul de acces dă dreptul persoanelor cu vârsta de peste 18 (optsprezece) ani să participe la eveniment, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit. SAGA va permite accesul persoanelor cu vârsta sub 18 ani la Eveniment în următoarele condiții:

3.7.1 Accesul minorilor între 14-18 ani va fi permis numai pe baza unui bilet valabil, a actului de identitate și fie însoțiți de părinte, fie prin prezentarea unui formular de consimțământ parental completat (care va avea conținutul stabilit de SAGA și care va fi pusă la dispoziția celor interesați în secțiunea Ghid de pe site-ul oficial al SAGA) – acordul parental trebuie să fie însoțit și de o copie a certificatului de naștere sau orice alt document care dovedește că persoana care a completat și semnat contractul parental este părintele minorului în cauză.

3.7.2 Persoanele sub 18 ani care au dobândit capacitate juridică deplină și, prin urmare, sunt considerate că au vârsta legală, trebuie să dovedească acest fapt prin orice mijloc de probă (certificat de căsătorie sau hotărâre judecătorească definitivă); în cazul acestor persoane nu mai este necesara prezentarea acordului parintesc.

3.7.3 Accesul persoanelor cu vârsta sub 14 ani este permis numai în baza unui Bilet de acces valabil și dacă sunt însoțite de unul dintre părinți.

3.7.4 Este strict interzis ca un părinte să părăsească locația evenimentului fără minorul cu care are acces la locație.

3.7.5 Accesul minorilor sub vârsta de 10 ani este recomandată până la ora 21:00.

3.7.6 Minorii sub 7 ani au acces gratuit la Eveniment. La solicitarea persoanelor responsabile cu securitatea si monitorizare, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul este obligat să prezinte documente (carte de student, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului. Din cauza zgomotului foarte puternic produs în timpul Festivalului, Organizatorul nu recomandă prezența copiilor sub 7 ani la Festival.

3.7.7 Minorii vor primi brățări de altă culoare, ceea ce le va permite să fie mai ușor de identificat.

3.7.8 Persoanele/vizitatorii care suferă de diverse tulburări de vedere și/sau auz, indiferent de vârstă, trebuie să se informeze în prealabil despre programul și conținutul Evenimentului și, dacă este necesar, trebuie să poarte dispozitive de protecție a ochiului și auzului omologate legal. Organizatorul recomandă ca aceste dispozitive să fie folosite de toți vizitatorii cu vârsta sub 14 ani; aceste dispozitive sunt obligatorii și pentru persoanele sub 10 ani – SAGA îi place să sublinieze importanța protecției auzului, în special pentru fanii noștri mai tineri.

3.7.9 Achiziționarea și consumul de băuturi alcoolice și/sau țigări este interzisă minorilor. De asemenea, este interzisă oferirea acestor produse de către adulți minorilor.

3.7.10 Deținerea și consumul de droguri și alte substanțe interzise de lege este strict interzis tuturor participanților/vizitatorilor la eveniment și atrage răspunderea penală a contravenienților, conform Legii române în vigoare.

3.8 În cazul în care Vizitatorul pleacă după ce a intrat la Eveniment sau la locația acestuia, biletul de acces își va pierde automat valabilitatea.

4. Interzicerea revânzării Biletului de acces

4.1 Vizitatorul este obligat să păstreze Biletul de acces pentru el însuși. Vizitatorul nu are voie să revândă biletul de acces și/sau să îl ofere spre vânzare unor terțe părți prin orice mijloc, inclusiv rețele de socializare sau orice website-uri (Facebook, Instagram, OLX, etc.)

4.2 Vizitatorul nu are voie să facă publicitate Evenimentului sau să ofere Evenimentului orice altă formă de publicitate.

4.3 Vizitatorul nu este autorizat să transfere acordul și / sau drepturile care decurg din acesta către o terță parte, cu excepția cazului în care acest lucru este cu titlu oneros și nu în scop de profit. Această prevedere are efect juridic în temeiul dreptului proprietății. În cazul în care Vizitatorul furnizează un Bilet de acces unei terțe părți cu titlu oneros și nu în scop de profit, el este, de asemenea, obligat să impună persoanei căreia i-a pus la dispoziție Biletul de acces obligațiile impuse lui în calitate de Vizitator, astfel cum sunt prevăzute în paragrafele precedente ale acestei Clauze. Vizitatorul garantează SAGA că această persoană / aceste persoane va/vor îndeplini aceste obligații. Transferul unui Bilet de acces, în condițiile menționate mai sus, presupune în mod automat însușirea de către noul titular a tuturor drepturilor și a obligațiilor aferente, (inclusiv cele enunțate în prezentele Condiții Generale).

4.4 În cazul în care Vizitatorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul Clauzei 3.3 din prezentele Condiții Generale , Vizitatorul va datora lui SAGA o penalitate imediat scadentă și plătibilă de 5.000,00 EUR pentru fiecare încălcare și de 1.000,00 EUR pentru fiecare zi în care încălcarea continuă, fără a aduce atingere dreptului SAGA de a pretinde de la Vizitator îndeplinirea specifică și / sau despăgubirea pentru pierderea suferită sau care urmează să fie suferită.

4.5 În acest caz, SAGA va avea dreptul, de asemenea, să declare Biletul de acces invalid și / sau să refuze Vizitatorului (ulterior) accesul la Eveniment, fără ca Vizitatorul să aibă dreptul la rambursarea sumei (inclusiv taxele pentru servicii) pe care a plătit-o către SAGA pentru Biletul de acces, indiferent dacă este sau nu printr-o organizație oficială de (pre-)vânzare.

4.6 Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea Biletelor de acces și nu este recomandată achiziționarea acestora decât prin SAGA sau printr-o organizație oficială de (pre-) vânzare.

5. Obligațiile Vizitatorului

5.1 SAGA are dreptul să percheziționeze vizitatorul sau să facă să fie percheziționat înainte de a intra și/sau în timpul evenimentului, iar vizitatorul este obligat să se lase percheziționat. Percheziționarea se va face în mod diferențiat, în funcție de sexul persoanei percheziționate, astfel

Vizitatorii de sex feminin vor fi percheziționați de un reprezentant SAGA de sex feminin, iar Vizitatorii de sex masculin vor fi percheziționați de un reprezentant SAGA de sex masculin.

5.2 Vizitatorul este obligat să se identifice la prima cerere, în timpul vizitei sale la eveniment, precum și la comandarea biletului de acces, prin prezentarea unei dovezi valide și oficiale de identitate.

5.3 Este interzisă deținerea sau aducerea la eveniment a oricăror camere, tuburi de aerosoli, spray- uri, selfie stick-uri (suport tip baston “selfie”), drone, sticlărie, sticle de plastic, cutii de conservă, băuturi (alcoolice), alimente, droguri, substanțe inflamabile, focuri de artificii, arme (de foc) și / sau alte obiecte periculoase. SAGA are dreptul de a confisca aceste articole sau orice alte articole deținute de utilizator care ar putea să pericliteze siguranța altor participanți la Eveniment. Orice articol confiscat nu va fi returnat, ci colectat și distrus de către SAGA și/sau o terță parte numită de SAGA.

5.4 Înregistrarea evenimentului fără aprobarea scrisă prealabilă explicită din partea SAGA prin intermediul echipamentelor profesionale de înregistrare cu scop comercial sub orice formă, inclusiv fotografierea, filmarea și înregistrarea audio și / sau vizuală nu este permisă. Acest lucru se aplică și reimprimării și / sau copierii articolelor din program (broșură), postere și alte lucrări tipărite. În cazul în care Vizitatorul acționează prin încălcarea acestei clauze, SAGA are dreptul de a confisca aceste înregistrări și de a le distruge, utiliza și / sau exploata la propria sa discreție, fără a aduce atingere dreptului SAGA de a solicita de la Vizitator îndeplinirea specifică și / sau despăgubirea oricărui prejudiciu prezent sau viitor suferit de către Saga S

5.5 În cazul în care Vizitatorul a înregistrat o parte a evenimentului utilizând echipamente de înregistrare neprofesionale (cum ar fi un smartphone), aceste înregistrări sunt strict pentru uz privat și nu vor fi exploatate în niciun fel de către Vizitator și / sau făcute public în scopuri comerciale.

5.6 Vizitatorul este obligat să respecte reglementările (de siguranță) (inclusiv regulile casei) și / sau instrucțiunile furnizate de către e SAGA sau de operatorii locației unde se desfășoară evenimentul, personalul de securitate (siguranță), serviciile de pompieri și alt personal autorizat. Vizitatorul nu are voie să hărțuiască și / sau să interfereze cu alți vizitatori și cu personalul prezent în timpul evenimentului. În timpul evenimentului și / sau la locația evenimentului, Vizitatorului nu i se permite să se afle public sub influența, substanțelor narcotice, drogurilor sau altfel și / sau să urineze / să își facă nevoile în afara toaletelor publice desemnate.

5.7 Vizitatorului îi este interzis să se afle în stare avansată de ebrietate pe tot parcursul Evenimentului, consumând alcool moderat, astfel încât să poată avea un comportament decent și respectuos față de alți participanți la Eveniment și să nu pună în niciun fel în pericol integritatea sa fizică sau a celor din jur. În cazul în care la locul evenimentului există și o interdicție de fumat, această interdicție se va aplica tuturor produselor pentru fumat, inclusiv produselor electronice pentru fumat (țigări electronice).

6. Refuzul accesului la eveniment

6.1 În cazul în care Vizitatorul încalcă una sau mai multe dintre dispozițiile prevăzute în aceste Condiții Generale, SAGA este îndreptățită să declare Biletul de acces invalid, să refuze Vizitatorului (ulterior) accesul la Eveniment, să îl îndepărteze pe Vizitator din locația în care are loc Evenimentul, să transfere Vizitatorul la poliție și / sau să ceară despăgubiri pentru orice daune suferite sau care urmează să fie încă suferite.

6.2 În orice moment, SAGA își rezervă dreptul de a interzice Vizitatorului orice acces (suplimentar) la Eveniment sau să-l îndepărteze pe Vizitator din locația în care se desfășoară Evenimentul în cazul în care SAGA, în opinia sau la discreția sa, consideră necesar acest lucru pentru a menține ordinea și siguranța publică în timpul Evenimentului. De exemplu, acest lucru se aplică și în cazul în care un Vizitator poartă sau are asupra sa îmbrăcăminte, texte sau semne care, în opinia SAGA, pot fi jignitoare, discriminatorii, xenofobe, antisemite, insultătoare sau provocatoare de agresiune sau neliniște în rândul altor Vizitatori.

6.3 În cazul în care, în opinia SAGA este probabil ca un Bilet de acces să fi fost falsificat, SAGA va avea, de asemenea, dreptul de a declara Biletul de acces invalid și / sau de a refuza Vizitatorului orice acces (ulterior) la Eveniment.

6.4 În cazurile menționate în prezenta Clauză, Vizitatorul nu va avea dreptul la rambursarea sumei pe care a plătit-o pentru Biletul de acces (inclusiv tarifele pentru servicii), indiferent dacă este sau nu printr-o organizație oficială de (pre) vânzare. În plus, în cazurile prezentate mai sus, Vizitatorul va avea dreptul de a solicita despăgubiri și / sau daune suferite.

7. Înregistrarea evenimentului de către sau în numele SAGA

7.1 SAGA urmează să înregistreze evenimentul în conformitate cu Politica de confidențialitate, SAGA are dreptul să exploateze și / sau să reproducă și / sau să publice aceste videoclipuri și / sau înregistrări sonore sau să facă să fie publicate, sub orice formă și în orice fel.

7.2 În măsura în care Vizitatorul are un drept (inclusiv, fără limitare, drepturi de autor, drepturi conexe și / sau dreptul de portret) cu privire la înregistrările menționate în această clauză, Vizitatorul transferă aceste drepturi către SAGA fără restricții, fără nicio compensație materială sau morală din partea SAGA, iar Vizitatorul renunță irevocabil, prin prezenta, la drepturile sale morale sau Vizitatorul nu le va invoca. În cazul în care acest transfer în prealabil nu este legal valabil, Vizitatorul va fi obligat la prima solicitare din partea SAGA să dea acordul scris necesar și / sau să semneze un act de transfer în care drepturile menționate vor fi transferate gratuit către SAGA și / sau către oricare dintre societățile sale afiliate.

8. Modalități de plată în timpul Evenimentului

8.1 Din motive de eficiență și pentru confortul și securitatea vizitatorilor, în cadrul Evenimentului va fi utilizat un sistem de plată fără numerar. SAGA oferă posibilitatea participanților să folosească brățări care au sistem de plată integrat pentru a putea achiziționa produse și servicii disponibile în timpul Evenimentului. La achiziționarea biletului participanții la Eveniment vor primi un cod QR care va fi folosit pentru obținerea brățării.

8.2 Începând cu data de 20 Decembrie 2023, SAGA va asigura livrarea gratuită a brățurilor într-o limită de maxim 10.000 de plicuri prin partenerul Fan Courier. Un plic poate conține mai multe brătări.

Ceilalți participanți la Eveniment care nu au beneficiat de transmiterea gratuită prin Fan Courier, pentru a obține brățara în mod gratuit, sunt obligați să se prezinte la punctele special amenajate de către SAGA în acest scop ce vor fi anunțate cu cel puțin o luna înainte de începerea Evenimentului. ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PARTICIPANȚII LA EVENIMENT NU ÎȘI PROCURA BRĂȚARA DE LA PUNCTELE SPECIAL AMENJATE ȘI INDICATE DE CĂTRE SAGA, ACEȘTIA VOR PUTEA ACHIZIȚIONA BRĂȚARA ÎN TIMPUL EVENIMENTULUI LA UNUL DIN CREDIT POINT-URI SPECIAL AMENAJATE NUMAI PRIN PLATA UNEI SUME DE 125 RON. Este de datoria și obligația exclusivă a participantului la festival să își procure brațara în mod gratuit de la punctele special amenajate de către SAGA, SAGA neputând fi ținută culpabilă pentru lipsa de diligența a participantului la Festival de își procura brățara în aceste condiții.

8.3 Brățările pot fi încărcate cu puncte de credit la unul din Credit Point-uri din cadrul Evenimentului, plătind cash sau cu cardul. Ulterior pot achiziționa servicii și produse din cadrul Evenimentului folosind brățara.

8.4 Pentru fiecare încărcare, SAGA are posibilitatea, dar nu obligația, de a înmâna participantului la Eveniment o dovadă pentru suma depusă pe brățară̆ .

8.5 Sumele neutilizate de pe brățara pot fi preschimbate in bani, prin procesul denumit REFUND, dacă sunt îndeplinite toate condițiile impuse de SAGA.

8.6 Returnarea sumelor se va putea face în perioada festivalului la punctul de lucru special amenajat în acest sens de pe perimetrul festivalului, care va fi anunțat cu câteva zile înaintea de începerea Evenimentului, oricând în perioada festivalului. Ulterior încheierii Evenimentului, returnarea se va face într-un punct special amenajat în acest sens a cărui locație va fi anunțată cu câteva zile înainte de începerea festivalului. Ulterior încetării festivalului returnarea sumelor de bani nu se va putea face mai târziu de 10 Iulie 2024, ora 12:00. Orice solicitare venită ulterior datei și orei expres indicate, nu va fi luată în considerare de către SAGA. In această situație, SAGA nu va putea fi ținută culpabilă pentru nerestituirea sumei către participantul la festival, fiind de

datoria și obligația exclusivă a participantului la festival să respecte data și ora până la care poate face solicitarea de restituire a sumelor rămase neutilizate pe brățară.

TOTODATĂ RECOMANDĂM VIZITATORILOR SĂ FACĂ SOLICITAREA DE REFUND CEL TÂRZIU LA MOMENTUL ÎN CARE PLEACĂ DE LA EVENIMENT ÎN ULTIMA LOR ZI DE PARTICIPARE.

8.7 Pentru realizarea rambursării, participantul la festival trebuie să poarte brățara la mână și să se asigure că aceasta nu prezinta urme de compromitere/deteriorare (exceptând cazurile agreate de SAGA), în caz contrar rambursarea nu se va efectua. Astfel, sumele neutilizate de pe brățară vor putea fi preschimbate în bani, sub condiția ca participantul la festival să returneze brățara la punctul special amenajat în acest sens. În situația în care participantul nu prezintă brățara, returnarea sumelor de bani nu va fi posibilă

9. Răspunderea

9.1 Vizitatorul participă la eveniment pe propriul risc.

9.2 SAGA nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea auzului, pierderea vederii, orbirea și / sau alte vătămări fizice și/sau deteriorarea bunurilor, cum ar fi – dar fără a se limita la – îmbrăcăminte, chiar dacă sunt cauzate sau nu de alți vizitatori la Eveniment. SAGA recomandă în mod explicit Vizitatorului să poarte protecție pentru urechi pe durata evenimentului.

9.3 SAGA va fi răspunzătoare numai pentru daunele aduse Vizitatorului care sunt rezultatul neglijenței imputabile SAGA în mod direct.

9.4 Răspunderea totală din partea SAGA conform prezentului document este limitată la despăgubirea cheltuielilor rezonabile, documentate și directe efective și a daunelor Vizitatorului, până la maximum suma plătită în temeiul asigurării de răspundere civilă generală a SAGA.

9.5 Se exclude răspunderea SAGA pentru daune indirecte, incluzând pierderi importante, daune imateriale, profituri pierdute, economii ratate și / sau daune cauzate de întreruperea afacerii.

9.6 Vizitatorul este obligat să raporteze orice daune în termen de 48 de ore de la eveniment către SAGA via info@sagafestival.com sau altfel se refuză orice drept de a solicita daune.

9.7 Vizitatorul este obligat să raporteze orice reclamație în termen de 20 de zile de la eveniment către SAGA via info@sagafestival.com sau altfel se refuză orice drept la despăgubire.

9.8 În cazul în care SAGA angajează în mod direct sau indirect subordonați, non-subordonați, persoane auxiliare, terți și / sau alte persoane în executarea acordului, va fi exclusă orice răspundere din partea SAGA și SAGA nu va fi răspunzătoare pentru daunele cauzate de aceste persoane.

9.9 SAGA va depune eforturi pentru a se asigura că Evenimentul va fi desfășurat cât mai rezonabil posibil în conformitate cu programul și programarea anunțată. Cu toate acestea, SAGA nu poate fi trasă la răspundere pentru orice modificări și / sau abateri și pentru orice daune care ar putea apărea în acest sens pentru Vizitator. De asemenea, SAGA nu poate fi trasă la răspundere cu privire la modul în care interpretează artistul și durata interpretării artiștilor. Ora de începere indicată pe biletul de acces sau desfășurarea evenimentului pot fi modificate cu sau fără voia SAGA, caz in care SAGA nu va putea fi trasa in niciun fel la răspundere.

9.10 Vizitatorul va despăgubi SAGA împotriva oricăror pretenții ale unor terți cu privire la prejudiciul pentru care Vizitatorul va fi responsabil față de acești terți. Vizitatorul va despăgubi SAGA pentru orice daune, inclusiv toate costurile legale suportate de SAGA, care ar putea fi rezultatul oricărei cereri din partea acelor terțe părți.

10. Anulare și amânare

10.1 În caz de forță majoră, SAGA are dreptul de a reprograma Evenimentul la o altă dată sau locație sau de a anula Evenimentul, fără a fi responsabilă în niciun fel față de Vizitatori pentru aceste decizii. Forța majoră include – fără limitare – condiții meteorologice extraordinare care nu permit sau pun în pericol performanțele artiștilor, greve, incendii, probleme de sănătate la nivel mondial, epidemii, pandemii (cum ar fi actuala criză COVID-19), colaps, lupte, reglementări impuse de autorități, condiții de război, tulburări sociale, amenințări teroriste și orice alte circumstanțe care nu pot fi controlate de SAGA. În caz de anulare sau amânare, SAGA va face publică această decizie prin mass-media și / sau prin publicarea deciziei sale pe www.sagafestival.com. SAGA nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune rezultate din mutarea datei sau amânarea evenimentului, după cum s-a menționat mai sus. În cazul în care Evenimentul este mutat, amânat sau anulat, așa cum s-a menționat mai sus, SAGA va face public acest fapt, în măsura în care este posibil, în modul pe care îl consideră adecvat, inclusiv prin menționarea pe site-ul web, printre altele, a condițiilor aplicabile pentru rambursarea (daca este cazul) sumelor de bani plătite de către Vizitator.

10.2 În oricare dintre cazurile menționate mai sus, SAGA nu va plăti Vizitatorului nicio penalitate sau dobândă legală. Totodată, în cazul în care evenimentul este anulat sau reprogramat din motive ce nu țin de voința SAGA, Vizitatorul se obligă să se abțină de la orice acțiune sau demers litigios îndreptata împotriva SAGA, atât în ceea ce privește Evenimentul în sine cât și voucherul și/sau rambursarea oricăror sume de bani.

10.3 Dacă evenimentul nu este interzis de către autorități și nici anulat, mutat sau amânat de către SAGA din motive de forță majoră, însă un vizitator decide totuși să nu participe la eveniment din motive ce țin, de exemplu, de frică, probleme de sănătate sau de vreme dezamăgitoare, vizitatorul anulează pe cheltuiala sa.

10.4 În măsura în care Romania se va afla în stare de urgență sau în stare de alertă, indiferent de motiv, se vor aplica prevederile legale speciale aplicabile la acel moment.

11. Plan de plată în rate. Accesul persoanelor cu dizabilități

11.1 În anumite situații, strict anunțate și definite de SAGA, Vizitatorului i se va permite să plătească sumele datorate în rate, conform unui plan de plată, începând cu o sumă în avans urmată de o anumită sumă lunară până la achitarea integrală a prețului total. SAGA va oferi Vizitatorilor posibilitatea de a utiliza un plan de plată în rate a biletului, care va fi postat pe www.sagafestival.com

ÎN CAZUL ÎN CARE VIZITATORUL NU PLĂTEȘTE LA TIMP (UNA DIN) RATE, SAGA ACORDĂ VIZITATORULUI O PERIOADĂ DE REMEDIERE DE 14 ZILE PENTRU A-ȘI ÎNDEPLINI OBLIGAȚIILE DE PLATĂ. ÎN CAZUL ÎN CARE, DUPĂ ACELE 14 ZILE, VIZITATORUL ÎNCĂ NU A PLĂTIT TRANȘA(ELE) RESTANTE, SAGA VA ANULA BILETUL DE ACCES EMIS SI NU VA RAMBURSA PLĂȚILE DEJA EFECTUATE DE VIZITATOR, INDIFERENT DE VALOAREA ACESTORA.

11.2 Accesul gratuit al persoanelor cu dizabilitati la evenimente
Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces liber la evenimentele cultural-artistice organizate

de catre SAGA, prin înscriere prealabilă.

Cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilitati, astfel cum este reglementat în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru evenimentele sau spectacolele organizate de SAGA, alocăm un număr de invitatii, stabilit de catre SAGA pentru fiecare eveniment in parte.

Accesul:

Persoanele cu dizabilitati, indiferent de gradul de handicap, pot sa fie asistate de un adult însoțitor care la rândul său beneficiaza de acces gratuit la eveniment.

Persoanele minore cu grad de handicap mediu, accentuat sau grav, precum si cele puse sub interdictie judecatoreasca trebuie sa fie insotite in mod obligatoriu de reprezentantul legal (parinte/tutore/curator) sau de o persoana adulta care a fost imputernicita in acest sens de catre reprezentantul legal.

Persoanele minore cu un grad de handicap usor pot participa neinsotite la eveniment insa trebuie sa prezinte acordul parental pentru a i se permite accesul.

Persoanlele majore cu handicap grav, accentuat sau mediu trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un adult in calitate de însoțitor.

Acordarea gratuităților, cât și accesul la evenimentele organizate de SAGA se va face numai pe bază de legitimație personală.

Pentru a intra în posesia acestor invitații (în situațiile prevăzute mai sus), vă rugăm să vă înscrieți pe tabelul nominal la adresa de e-mail info@sagafestival.com si totodată să atasati documentele doveditoare scanate:

– C.I. al persoanei cu handicap;

– certificatul medical emis în condițiile legii din care să reiasă tipul și gradul handicapului si legitimatia acordata personelor cu handicap (daca exista);

– C.I. al persoanei însoțitoare (daca este cazul);
– documentul din care să reiasă calitatea de însoțitor.
– Acordul parental /imputernicirea speciala daca este cazul;

Părintele/Reprezentantul legal/Însoțitorul este pe deplin răspunzator atât în timpul evenimentului cât și anterior/ulterior acestuia de orice efect/manifestație a celui pe care îl însoțește, ce ar putea rezulta din desfășurarea evenimentului. SAGA l este exonerat de orice răspundere și nu poate fi ținut pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii sau persoanele cu dizabilități.

Accesul la eveniment se va face numai pe bază de documente de identitate, atât pentru persoana cu handicap, cât și pentru însoțitorul acesteia. SAGA își rezervă dreptul de a interzice accesul la Eveniment al persoanelor cu dizabilități care nu prezintă aceste documente în original. În cazul în care SAGA are îndoieli justificate și temeinice cu privire la valabilitatea sau autenticitatea documentelor prezentate, iși rezerva dreptul de a face verificările necesare și de a interzice accesul persoanei respective și a însoțitorului, după caz.

Atentionare!

Nivelul sunetului si efectele luminoase sau pirotehnice folosite in cadrul unora dintre Evenimentele organizate de SAGA poate avea efecte negative asupra persoanelor cu unele afectiuni neuro-psihice. Inainte de a solicita inscrierea in vederea participarii la un eveniment va rugam sa va informati cu privire la continutul si desfasurarea acestuia si sa consultati, dupa caz, un medic specialist. Prin participarea la Eveniment Vizitatorul/reprezentantul legal/însoțitorul declară că este pe deplin răspunzător cu privire la starea medicală, SAGA fiind exonerată de orice răspundere.

12.Deținătorii de standuri la eveniment

La eveniment, Vizitatorilor li se pot oferi produse și servicii de către terți, cum ar fi mărfuri și produse alimentare sau băuturi. În ceea ce privește acest lucru, vă rugăm să rețineți că SAGA nu este parte la niciun acord între vizitator și terța parte, contractul fiind încheiat direct între Vizitator și terța parte, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Vizitatorului și terței părți. Vizitatorul va încerca, cumpăra sau va consuma produsele livrate de terți pe propriul risc și va despăgubi SAGA împotriva oricărei pretenții pentru costuri sau daune care ar putea rezulta dintr-un acord între vizitator și terț. Vizitatorii confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva SAGA în legătura cu produsele și serviciile oferite de către terți. SAGA declară ca nu răspunde în niciun fel în legătura cu produsele și serviciile furnizate de către terți.

III Condiții generale pentru achiziții online

1. Oferta, formarea contractului la distanță

1.1 Aceste Condiții Generale sunt aplicabile oricărei oferte din partea SAGA și oricărui Contract la Distanță între SAGA și Consumator în ceea ce privește cumpărarea și livrarea Produselor și a Conținutului Digital.

1.2 Oferta include o descriere completă și exactă a produselor oferite, a conținutului digital și / sau a serviciilor și va specifica în special:

a) caracteristicile principale ale articolelor sau ale serviciilor;

b) identitatea SAGA;

c) adresa unde este localizată SAGA și numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail;

d) prețul total al Produselor și/sau Conținutului Digital, inclusiv toate taxele, după caz, toate taxele suplimentare de transport, livrare sau poștă și orice alte costuri;

e) metoda de plată, livrarea, executarea, perioada în care SAGA se angajează să livreze articolul și / sau serviciul și procedura SAGA de soluționare a reclamațiilor;

f) Orice reparație sau înlocuire a produselor va fi făcută într-o perioadă de timp, convenită prin acord, în scris, între SAGA și Consumator, ținând seama de natura produselor și de scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care Consumatorul, după caz, a informat SAGA cu privire la neconformitatea produsului sau a predat produsul către SAGA sau către persoana desemnată de SAGA pe baza unui document de predare.

g) atunci când există un drept de retragere a acordului, condițiile, termenele și modalitățile de exercitare a acestui drept, precum și formularul model de retragere;

h) faptul că Consumatorul va trebui să suporte costurile de returnare a articolelor în cazul exercitării dreptului de retragere și, în cazul în care articolele prin natura lor nu pot fi returnate prin poștă obișnuită, costurile de returnare a articolelor;

i) dacă nu este prevăzut dreptul de retragere/, informațiile potrivit cărora consumatorul nu are dreptul de retragere sau, în măsura în care acest lucru este aplicabil, circumstanțele în care consumatorul își pierde dreptul său de retragere

j) o mențiune referitoare la existenței cerințelor de conformitate pentru bunuri, conținutul digital şi serviciile digitale;

k) existența și condițiile de asistență pentru consumator după vânzare, a serviciilor post-vânzare și a garanțiilor comerciale;

l) în măsura în care acest lucru este aplicabil, funcționalitatea Conținutului digital, inclusiv măsurile tehnice și de securitate aplicabile;

m) în măsura în care este aplicabil, interoperabilitatea relevantă a conținutului digital cu hardware și software de care SAGA este conștientă sau se poate presupune în mod rezonabil că este conștientă.

n) dacă este cazul, orice compatibilitate şi interoperabilitate relevante ale bunurilor cu elemente digitale, ale conţinutului digital şi ale serviciilor digitale de care profesionistul are cunoştinţă sau se poate presupune în mod rezonabil că are cunoştinţă.

o) dacă este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.

1.3 Vânzarea la distanță care vizează livrarea continuă sau periodică de articole sau servicii este exclusă dintr-un contract la distanță.

1.4 SAGA nu este obligată de ofertă în cazul în care aceasta conține o eroare evidentă și / sau o greșeală.

1.5 Contractul la distanță dintre SAGA și Consumator se încheie la acceptarea ofertei de către Consumator. O cerință constitutivă pentru această acceptare este acceptarea electronică a acestor Condiții Generale.

1.6 După încheierea contractului la distanță în conformitate cu clauza 1.5 anterioară, SAGA va confirma imediat Consumatorului, prin e-mail, primirea acestuia. Acest e-mail trebuie să includă toate informațiile menționate la Capitolul III art. 1.2 de mai sus.

1.7 SAGA are dreptul să refuze o comandă după acceptarea ofertei de către Consumator dacă, în opinia SAGA, există o șansă rezonabilă ca Consumatorul să nu își îndeplinească obligațiile de plată și / sau Contractul la distanță să nu poată fi realizat în mod responsabil pentru orice alt motiv.

2. Perioada de retragere

2.1 Consumatorul se poate retrage din Contractul la Distanță cu privire la livrarea Produselor fără a indica motivele într-o perioadă de 14 (paisprezece) zile de la data la care Consumatorul a primit Produsul.

2.2 Consumatorul poate anula contractul la distanță în ceea ce privește livrarea conținutului digital fără a indica motivele într-o perioadă de 14 (paisprezece) zile de la data la care s-a format acordul, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele Condiții Generale;

2.3 Consumatorul va exercita acest drept prin trimiterea către SAGA unei solicitări în acest sens la adresa de e-mail office@bilete.ro, cu indicarea contului bancar în care se dorește returnarea sumei de bani. Consumatorul poate să trimită o simplă cerere sau să folosescă formularul de retragere din Anexa B a Ordonanței 34/2014.

2.4 Dacă SAGA nu a furnizat, în timp util, consumatorului informațiile necesare pentru anulare, perioada de reflecție (prelungită) se va termina la douăsprezece luni de la încetarea perioadei de reflecție (inițiale). Dacă SAGA a furnizat consumatorului informațiile menționate în termen de douăsprezece luni de la începerea perioadei de reflecție (inițiale), perioada de reflecție (prelungită) va expira la 14 zile de la data la care Consumatorul a primit informațiile solicitate pe un suport de date durabil.

2.5 Sarcina probei cu privire la exercitarea corectă și la timp a dreptului de revocare revine Consumatorului.

3. Drepturi și obligații în exercitarea dreptului de retragere

3.1 Consumatorul va returna Produsele primite imediat sau cel târziu în termen de paisprezece zile de la emiterea declarației de retragere.

3.2 Consumatorul va suporta costurile directe de returnare a Produsului.

3.3 Pe durata perioadei de reflecție, consumatorul trebuie să manipuleze produsul și ambalajul cu grija cuvenită. Consumatorul trebuie să desfacă sau să utilizeze produsul numai în măsura în care este necesar să se determine natura, caracteristicile și funcționarea produsului. Consumatorul este răspunzător pentru orice scădere a valorii produsului care este rezultatul utilizării produsului prin depășirea prevederilor stabilite în această clauză.

3.4 După anularea Contractului la distanță, SAGA va rambursa, imediat sau cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care a fost primită declarația de retragere, toate sumele primite de la consumator, inclusiv costurile de livrare. Pentru rambursare, SAGA va utiliza aceeași metodă de plată ca cea utilizată de Consumator.

3.5 Cu excepția cazului în care SAGA însăși colectează produsul livrat în urma anularii acordului, Consumatorul are dreptul la rambursare după primirea produsului de către SAGA sau după ce Consumatorul furnizează dovada returnării produsului, oricare dintre acestea intervine mai întâi.

4. Excluderea dreptului de retragere

4.1 Consumatorul nu are dreptul de retragere, în special în caz de:

a) livrare de înregistrări audio și video și software de calculator (Produse) al căror sigiliu a fost rupt după livrare;

b) furnizare de servicii în legătură cu activități de agrement, inclusiv livrarea Biletelor de acces și acordul asociat cu privire la vizitarea unui eveniment; Pentru evitarea oricărui dubiu, Consumatorul ia la cunoștință că în ceea ce privește Biletul de acces nu beneficiază de dreptul la retragere;

c) livrare de conținut digital în legătura cu Produsele, în măsura în care:

1) SAGA a început executarea contractului la distanță cu acordul explicit prealabil al Consumatorului; și

2) Consumatorul a declarat că a renunțat la dreptul lui/ei de anulare.

5. Prețuri

5.1 Toate prețurile indicate pe Site-ul web includ TVA și nu includ costurile de transport, de livrare sau poștale. Costurile pentru utilizarea mijloacelor de comunicare nu sunt transferate Consumatorului. SAGA își rezervă dreptul de a modifica prețurile în legătură cu o modificare legală a TVA sau prin orice alt efect al legii aplicabile

6. Plata

6.1 Consumatorul trebuie să plătească sumele datorate cel târziu în termen de 14 zile de la încheierea contractului la distanță, în conformitate cu instrucțiunile furnizate de SAGA și/sau de furnizorul de servicii de plată desemnat de SAGA.

6.2 Consumatorul este obligat să plătească prețul de cumpărare înainte ca SAGA să execute livrarea articolelor și/sau a serviciilor.

6.3 În cazul în care Consumatorul nu își îndeplinește obligațiile de plată în timp util, SAGA acordă consumatorului o perioadă suplimentară de 14 zile pentru a-și îndeplini obligațiile de plată. La expirarea termenului de plată prelungit, Consumatorul va datora dobânda legală pentru suma încă restantă, iar SAGA are dreptul să perceapă cheltuielile extrajudiciare de colectare. În plus, în cazul în care Consumatorul nu va plăti integral toate ratele, SAGA nu va fi obligată să ramburseze plățile efectuate de Consumator, indiferent de valoarea acestora.

7. Îndeplinirea, conformitatea, garanția suplimentară

7.1 SAGA garantează că produsele și conținutul digital respectă prevederile Contractului la distanță, specificațiile menționate în ofertă, cerințele rezonabile de soliditate și/sau utilitate și prevederile legale existente la data la care este încheiat acordul.

8. Livrare

8.1 SAGA va livra Consumatorului Produsele convenite și/sau Conținutul Digital cel târziu în termen de treizeci de zile de la încheierea Contractului la Distanță.

8.2 Livrarea Produselor va avea loc prin poștă obișnuită. Locul de livrare este adresa specificată de Consumator.

8.3 Riscul de deteriorare și/sau pierdere a Produselor revine SAGA până în momentul livrării către Consumator.

8.4 Livrarea Conținutului digital are loc printr-o conexiune la internet într-un format de fișier obișnuit la momentul livrării. Consumatorul este responsabil de accesul său la o conexiune la internet suficient de rapidă și de a dispune de echipamentele necesare tehnologiei de comunicare prin internet (TIC), cum ar fi, dar fără a se limita la, un computer, o tabletă sau un telefon inteligent, pentru a putea primi și reda Conținutul digital.

8.5 În momentul livrării, Consumatorul va dobândi dreptul de utilizare, redare, ascultare și vizualizare a Conținutului digital (dreptul de utilizare). Cu toate acestea, SAGA își rezervă în numele propriu și / sau al unor terțe părți îndreptățite toate drepturile de proprietate intelectuală/industrială cu privire la conținutul digital, cum ar fi, dar fără a se limita la, publicarea, utilizarea comercială, reproducerea și împrumutul (digital) al Conținutului digital.

8.6 În cazul în care livrarea de Produse și / sau Conținut Digital este întârziată sau dacă o comandă nu poate fi efectuată sau se realizează doar parțial, indiferent dacă este sau nu din motive tehnice, Consumatorul va fi informat despre aceasta cât mai curând posibil, dar cel târziu în termen de treizeci de zile după ce s-a format Contractul la Distanță. În acest caz, consumatorul va avea dreptul să anuleze Contractul la distanță fără costuri. După anulare, SAGA va rambursa suma plătită de Consumator, în termen de cel mult 7 zile după anularea contractului.

9. Dreptul de a face reclamație

9.1 Consumatorul este obligat să examineze, cât mai curând posibil după livrare, dacă Produsul și / sau Conținutul Digital respectă Contractul la distanță. Consumatorul nu mai poate invoca faptul că articolul care a fost livrat nu respectă Contractul la Distanță în cazul în care nu a informat SAGA în acest sens, într-un termen rezonabil de la descoperirea sa. În această privință, se consideră ca fiind în timp util o notificare făcută în termen de două luni după descoperire.

IV. Dispoziții finale

1. Datele personale

1.1 SAGA va prelucra datele personale ale cocontractantului în conformitate cu Politica sa de confidențialitate și Politica de cookies. Această politică de confidențialitate poate fi vizualizată prin intermediul Site-ului web.

2. Alte dispoziții

2.1 În cazul în care una sau mai multe prevederi din Condițiile Generale este/sunt nevalidă/e sau este/sunt anulată/e, restul dispozițiilor vor rămâne pe deplin aplicabile. În acest caz, SAGA și cocontractantul vor înlocui prevederea (prevederile) nevalidă/e sau anulată/e cu o prevedere (prevederi) valabilă/e din punct de vedere legal care caută, pe cât de mult posibil, o legătură cu intenția inițială a clauzei respective.

2.2 SAGA are dreptul în orice moment să modifice unilateral aceste Condiții Generale.

3. Legea aplicabilă, instanța competentă. Soluționarea Alternativa A Litigiilor (SAL/SOL)

3.1 Aceste Condiții Generale și acordul asociat sunt reglementate exclusiv de legea română. În cazul unor eventuale litigii aparute între Saga si Vizitatori/Consumatori se va încerca întâi rezolvarea pe cale amiabila a acestora

3.2 În măsura în care soluționarea nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigii care decurg din sau sunt asociate cu Condițiile Generale și acordul asociat vor fi supuse spre soluționare exclusiv la instanțele competente din București.

3.3 Consumatorii care au orice fel de reclamație cu privire la Produsul/Conținutul digital furnizat au posibilitatea transmiterii unei notificări la adresa de email info@sagafestival.com. Termenul maxim de soluționare a acestor sesizări de către SAGA este de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora. În măsura în care consumatorii: (i) nu primesc un răspuns la expirarea celor 30 de zile de la SAGA sau (ii) sunt nemulțumiți asupra modului în care a fost gestionată sesizarea/reclamația de către SAGA pot apela la proceduri alternative de soluționare (SAL/SOL).

3.4 In vederea solutionarii alternative a litigiilor, sesizarea sau reclamatia Cumparatorului poate fi depusa in scris direct la Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor la urmatoarele date de contact: adresa: Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865, tel: 021.307.67.69; fax: 021.314.34.62, e- mail: dsal@anpc.ro. Direcția Alternativă de Soluționare a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor este competentă să soluționeze alternativ litigiile naționale și transfrontaliere care decurg din contractele de vânzare sau contractele de servicii încheiate cu un comerciant care își desfășoară activitatea în România și este inclusă în lista entităților SAL la niveleuropean, disponibil la urmatorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Pentru si mai multe detalii, Cumparatorii pot accesa link-ul afisat in site in sectiunea ANPC – SAL.

3.5 Avand in vedere dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind solutionarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE, Utilizatorul/Cumparatorul are posibilitatea de a opta pentru solutionarea pe cale extrajudiciara a eventualelor litigii, si prin utilizarea platformei europene de solutionare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeana pentru a facilita solutionarea independenta, impartiala, transparenta, eficace, rapida si echitabila, pe cale extrajudiciara, a litigiilor care privesc obligatiile contractuale rezultate din contractele de vanzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care isi are resedinta in Uniunea Europeana si un comerciant stabilit in Uniunea Europeana. In acest sens, poate fi accesat link-ul existent in sectiunea: Solutionarea Online a litigiilor.

3.6. SAL si SOL nu reprezinta doua mecanisme diferite pentru solutionarea eventualelor sesizari/reclamatii, fiind unul și același mecanism.

Stay tuned!

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

AND SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Subscribe to newsletter

Descarcati aplicatia noastra!

Saga Festival app Saga Festival google plays