Condiții generale

CONDIȚII GENERALE APLICABILE EVENIMENTELOR ORGANIZATE DE SAGA FESTIVAL SRL PENTRU EVENIMENTUL SAGA 2023

 •  Aspecte Generale
 •  Condiții generale privind biletele de acces și vizitele la eveniment
 1.  Condiții generale pentru achiziții online
 2.  Dispoziții finale
 • Aspecte Generale
 1. Definiții 

În sensul acestor Condiții Generale se aplică următoarele definiții: 

‘SAGA’: Societatea privată cu răspundere limitată, SAGA FESTIVAL SRL, cu sediul social în București, sector 1, str. D.I. Mendeleev, nr. 5, Etaj 1, camera 2., J40/2309/2020; Cod unic de înregistrare 42279335 și/sau societățile afiliate; 

„Condiții generale”: Aceste condiții generale; 

 „Vizitator”: Consumatorul care vizitează site-ul web și /sau care cumpără un bilet de acces pentru un eveniment și/sau care vizitează un eveniment; 

„Consumator”: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

„Conținut digital”: înseamnă acele date care sunt produse și livrate în formă digitală; 

„Eveniment”: un eveniment organizat în România de către SAGA, în cel mai larg sens al cuvântului, inclusiv evenimente în interior, evenimente în aer liber și festivaluri de muzică; 

„Produs”: mărfuri, îmbrăcăminte, afișe, cărți, suporturi de materiale, CD-uri și DVD-uri; sau orice bun mobil corporal;

„Contract la distanță”: orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

„Bilet de acces”: un document fizic și/sau digital, bilet sau cod de bare livrat Vizitatorului de către SAGA și / sau o organizație oficială de vânzări angajată de SAGA, care dă dreptul titularului de a accesa și / sau de a participa la un eveniment; 

„Site web: „sagafestival.com” și / sau orice site oficial aparținând lui SAGA; 

„Cocontractant”: un vizitator, un consumator sau un furnizor, în sensul prezentelor Condiții Generale; 

„Terță parte”: orice parte care vinde un produs sau un serviciu în legătură cu evenimentul, nefiind SAGA.

2.Aplicabilitate

2.1 Aceste Condiții Generale sunt aplicabile tuturor ofertelor făcute de SAGA și tuturor acordurilor dintre SAGA și Co-contractant indicate în acest document. 

2.2 De asemenea, aceste Condiții Generale se aplică și acordurilor încheiate cu intervenția unei organizații oficiale de vânzări angajate de SAGA, cum ar fi, dar fără a se limita la paylogic.com,  bilete.ro sau iabilet.ro.

2.3 În cazul în care un eveniment este organizat de o societate afiliată la SAGA, aceste Condiții Generale vor fi aplicabile cu condiția să poată fi consultate pe site-ul web al evenimentului respectiv. Prin urmare, societatea respectivă va fi partea contractantă și, de asemenea, „utilizatorul” acestor Condiții Generale în conformitate cu legea română. 

2.4 Prin prezenta se respinge de către SAGA aplicabilitatea oricăror termeni și condiții ale Co-contractantului, Condițiile Generale fiind singurii termeni și condiții care se aplică în orice raport juridic dintre SAGA și co-contractant. 

2.5 Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile Condițiilor Generale sau a Politicii de confidențialitate și Politicii Cookies, vă rugăm să nu accesați, navigați sau utilizați Site-ul web și nici serviciile, informațiile, produsele, materialele sau alte asemenea cuprinse în Site-ul web.

2.6 Orice derogare de la Condițiile Generale va fi obligatorie numai în situația în care SAGA a fost de acord cu această derogare în scris.

2.7 Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a produselor și serviciilor SAGA, cocontractantul trebuie sa verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului web Condițiile Generale. Dacă alegeți să omiteți să analizați Condițiile Generale, dar utilizați Site-ul web, vom considera ca ați acceptat acest set de Condiții Generale (inclusiv orice actualizare a acestora).

 1. Vizualizare

3.1 Pentru încheierea acordului, Condițiile Generale sunt puse la dispoziție pe cale electronică, astfel încât co-contractanții să le poată salva pe un suport durabil de date. De asemenea, Condițiile Generale pot fi consultate prin intermediul Site-ului web. În plus, la prima cerere, aceste Condiții Generale vor fi trimise pe cale electronică sau într-un alt mod către Cocontractant. În acest scop poate fi trimisă o cerere la adresa de email: info@sagafestival.com.

 1. Modificări

4.1 SAGA își rezervă dreptul de a modifica unilateral Condițiile Generale. Versiunea modificată a Condițiilor Generale va fi publicată în mod clar pe Site-ul Web relevant. Versiunea modificată a Condițiilor Generale va intra în vigoare din momentul publicării, fiind aplicabilă cocontractanților din momentul publicării.

 • Condiții generale privind biletele de acces și vizitele la evenimente
 1. Formarea acordului (contractului)

1.1 Acordul (contractul) dintre SAGA și Vizitator în ceea ce privește vânzarea și livrarea biletelor de acces și vizitarea unui eveniment se încheie în momentul în care Vizitatorul comandă și/sau cumpără un bilet de acces pentru eveniment de la SAGA sau de la o organizație oficială de (pre-) vânzare angajată de SAGA. Aceste Condiții Generale sunt aplicabile tuturor Biletelor de acces și fac parte integrantă din acordul menționat. Prin achiziția și/sau utilizarea unui bilet de acces și / sau participarea la un eveniment, vizitatorul acceptă conținutul acestor Condiții Generale, inclusiv orice modificare ulterioară a acestora.

 1. Tipuri de Bilete de acces

Participarea la Eveniment se face utilizând unul din următoarele tipuri de Bilete:

3 Day Ga – Garantează Vizitatorului accesul în cadrul Evenimentului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi de la ora 16:00 și până la sfârșitul Evenimentului la ora 5:00. 

3 Day Ga – Under 21 –  Garantează Vizitatorului care nu a împlinit vârsta de 22 ani accesul în cadrul Evenimentului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi de la ora  16:00 și până la sfârșitul Evenimentului 5:00.

3 Day Ga + – Garantează Vizitatorului accesul în cadrul Evenimentului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi de la ora 16:00 și până la sfârșitul Evenimentului  5:00.
3 Day Ga VIP – Garantează Vizitatorului accesul la fast line și la platforma VIP în cadrul Evenimentului pentru toată perioada desfășurării acestuia și este valabil doar pentru persoane peste 18 ani, începând din prima zi de la ora  16:00  și până la sfârșitul Evenimentului  5:00 . 

Bilete de o zi  – garantează Vizitatorului accesul la Eveniment pe ziua respectivă, începând cu ora 16:00 și până ziua următoare la ora5:00 , oră la care încetează valabilitatea Biletului de acces, iar Vizitatorul nu mai are acces în cadrul Evenimentului

 1. Biletul de acces

3.1 Biletul de acces dă dreptul Vizitatorului să aibă acces și să participe la eveniment. Vizitatorul nu va avea acces la eveniment decât prin prezentarea unui bilet de acces valid, personalizat cu numele complet al titularului și nedeteriorat. Biletul de acces va fi dat o singură dată și dă dreptul persoanei să participe la eveniment. Doar Vizitatorul care la începutul evenimentului este primul care arată biletul de acces va avea acces.. Biletul de acces rămâne proprietatea SAGA.  

3.2 Pentru accesul la eveniment, Vizitatorul trebuie sa se asigure ca numele înscris pe Biletul de acces este același cu numele de pe actul sau de identitate. SAGA își rezerva dreptul sa verifice conformitatea dintre datele înscrise pe Biletul de Access si un act de identitate original și valid al Vizitatorului-ambele trebuind să fie prezentate împreună la accesul la eveniment. 

3.3 SAGA presupune că titularul acestui bilet de acces este și persoana care a cumpărat biletul de acces. SAGA nu este obligată să efectueze verificări suplimentare cu privire la biletele de acces valabile. Vizitatorul însuși trebuie să se asigure că devine și rămâne titularul biletului de acces furnizat de SAGA sau de la o organizație de (pre-) vânzare angajată de SAGA. Din momentul în care biletul de acces a fost furnizat Vizitatorului, riscul privind pierderea, furtul, deteriorarea sau abuzul biletului de acces revine Vizitatorului. 

3.4 SAGA își rezervă dreptul de a impune un număr maxim de bilete de acces care pot fi comandate per persoană, iar Vizitatorul este obligat să respecte numărul maxim impus de SAGA. 

3.5 SAGA garantează validitatea biletului de acces numai dacă biletul de acces a fost cumpărat de la SAGA sau de la o adresă de (pre-)vânzare recunoscută de SAGA. Obligația de probă revine, în această privință, Vizitatorului. 

3.6 SAGA își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor care participă la Eveniment, atât anterior cât și pe întreaga durată a Evenimentului. Biletele de acces pentru participarea la eveniment, oferă acces cumpărătorului în perimetrul evenimentului și nu la un anumit spectacol/artist.

3.7 Biletul de acces dă dreptul persoanelor cu vârsta de peste 18 (optsprezece) ani să participe la eveniment, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit. SAGA va permite accesul persoanelor cu vârsta sub 18 ani la Eveniment în următoarele condiții: 

3.7.1 Accesul minorilor între 14-18 ani va fi permis numai pe baza unui bilet valabil, a actului de identitate și fie însoțiți de părinte, fie prin prezentarea unui formular de consimțământ parental completat (care va avea conținutul stabilit de SAGA și care va fi pusă la dispoziția celor interesați în secțiunea Ghid de pe site-ul oficial al SAGA) – acordul parental trebuie să fie însoțit și de o copie a certificatului de naștere sau orice alt document care dovedește că persoana care a completat și semnat contractul parental este părintele minorului în cauză.

3.7.2 Persoanele sub 18 ani care au dobândit capacitate juridică deplină și, prin urmare, sunt considerate că au vârsta legală, trebuie să dovedească acest fapt prin orice mijloc de probă (certificat de căsătorie sau hotărâre judecătorească definitivă); în cazul acestor persoane nu mai este necesara prezentarea acordului parintesc.

3.7.3 Accesul persoanelor cu vârsta sub 14 ani este permis numai în baza unui Bilet de acces valabil și dacă sunt însoțite de unul dintre părinți. 

3.7.4 Este strict interzis ca un părinte să părăsească locația evenimentului fără minorul cu care are acces la locație.

3.7.5 Accesul minorilor sub vârsta de 10 ani este recomandată până la ora 21:00.

3.7.6 Minorii sub 7 ani au acces gratuit la Eveniment. La solicitarea persoanelor responsabile cu securitatea si monitorizare, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul este obligat să prezinte documente (carte de student, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului. Din cauza zgomotului foarte puternic produs în timpul Festivalului, Organizatorul nu recomandă prezența copiilor sub 7 ani la Festival.

3.7.7 Minorii vor primi brățări de altă culoare, ceea ce le va permite să fie mai ușor de identificat.

3.7.8 Persoanele/vizitatorii care suferă de diverse tulburări de vedere și/sau auz, indiferent de vârstă, trebuie să se informeze în prealabil despre programul și conținutul Evenimentului și, dacă este necesar, trebuie să poarte dispozitive de protecție a ochiului și auzului omologate legal. Organizatorul recomandă ca aceste dispozitive să fie folosite de toți vizitatorii cu vârsta sub 14 ani; aceste dispozitive sunt obligatorii și pentru persoanele sub 10 ani – SAGA îi place să sublinieze importanța protecției auzului, în special pentru fanii noștri mai tineri.

3.7.9 Achiziționarea și consumul de băuturi alcoolice și/sau țigări este interzisă minorilor. De asemenea, este interzisă oferirea acestor produse de către adulți minorilor.

3.7.10 Deținerea și consumul de droguri și alte substanțe interzise de lege este strict interzis tuturor participanților/vizitatorilor la eveniment și atrage răspunderea penală a contravenienților, conform Legii române în vigoare.

3.8 În cazul în care Vizitatorul pleacă după ce a intrat la Eveniment sau la locația acestuia, biletul de acces își va pierde automat valabilitatea.

 1. Interzicerea revânzării Biletului de acces

4.1 Vizitatorul este obligat să păstreze Biletul de acces pentru el însuși. Vizitatorul nu are voie să revândă biletul de acces și/sau să îl ofere spre vânzare unor terțe părți prin orice mijloc, inclusiv rețele de socializare sau orice website-uri (Facebook, Instagram, OLX, etc.)

4.2 Vizitatorul nu are voie să facă publicitate Evenimentului sau să ofere Evenimentului orice altă formă de publicitate. 

4.3 Vizitatorul nu este autorizat să transfere acordul și / sau drepturile care decurg din acesta către o terță parte, cu excepția cazului în care acest lucru este cu titlu oneros și nu în scop de profit. Această prevedere are efect juridic în temeiul dreptului proprietății. În cazul în care Vizitatorul furnizează un Bilet de acces unei terțe părți cu titlu oneros și nu în scop de profit, el este, de asemenea, obligat să impună persoanei căreia i-a pus la dispoziție Biletul de acces obligațiile impuse lui în calitate de Vizitator, astfel cum sunt prevăzute în paragrafele precedente ale acestei Clauze. Vizitatorul garantează SAGA că această persoană / aceste persoane va/vor îndeplini aceste obligații. Transferul unui Bilet de acces, în condițiile menționate mai sus, presupune în mod automat însușirea de către noul titular a tuturor drepturilor și a obligațiilor aferente, (inclusiv cele enunțate în prezentele Condiții Generale). 

4.4 În cazul în care Vizitatorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul Clauzei 3.3 din prezentele Condiții Generale , Vizitatorul va datora lui SAGA o penalitate imediat scadentă și plătibilă de 5.000,00 EUR pentru fiecare încălcare și de 1.000,00 EUR pentru fiecare zi în care încălcarea continuă, fără a aduce atingere dreptului SAGA de a pretinde de la Vizitator îndeplinirea specifică și / sau despăgubirea pentru pierderea suferită sau care urmează să fie suferită. 

4.5 În acest caz, SAGA va avea dreptul, de asemenea, să declare Biletul de acces invalid și / sau să refuze Vizitatorului (ulterior) accesul la Eveniment, fără ca Vizitatorul să aibă dreptul la rambursarea sumei (inclusiv taxele pentru servicii) pe care a plătit-o către SAGA pentru Biletul de acces, indiferent dacă este sau nu printr-o organizație oficială de (pre-)vânzare. 

4.6 Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea Biletelor de acces și nu este recomandată achiziționarea acestora decât prin SAGA sau printr-o organizație oficială de (pre-) vânzare.

 1. Obligațiile Vizitatorului

5.1 SAGA are dreptul să percheziționeze vizitatorul sau să facă să fie percheziționat înainte de a intra și/sau în timpul evenimentului, iar vizitatorul este obligat să se lase percheziționat. Percheziționarea se va face în mod diferențiat, în funcție de sexul persoanei percheziționate, astfel Vizitatorii de sex feminin vor fi percheziționați de un reprezentant SAGA de sex feminin, iar Vizitatorii de sex masculin vor fi percheziționați de un reprezentant SAGA de sex masculin.

5.2 Vizitatorul este obligat să se identifice la prima cerere, în timpul vizitei sale la eveniment, precum și la comandarea biletului de acces, prin prezentarea unei dovezi valide și oficiale de identitate. 

5.3 Este interzisă deținerea sau aducerea la eveniment a oricăror camere, tuburi de aerosoli, spray-uri, selfie stick-uri (suport tip baston “selfie”), drone, sticlărie, sticle de plastic, cutii de conservă, băuturi (alcoolice), alimente, droguri, substanțe inflamabile, focuri de artificii, arme (de foc) și / sau alte obiecte periculoase. SAGA are dreptul de a confisca aceste articole sau orice alte articole deținute de utilizator care ar putea să pericliteze siguranța altor participanți la Eveniment. Orice articol confiscat nu va fi returnat, ci colectat și distrus de către SAGA și/sau o terță parte numită de SAGA.

5.4 Înregistrarea evenimentului fără aprobarea scrisă prealabilă explicită din partea SAGA prin intermediul echipamentelor profesionale de înregistrare cu scop comercial sub orice formă, inclusiv fotografierea, filmarea și înregistrarea audio și / sau vizuală nu este permisă. Acest lucru se aplică și reimprimării și / sau copierii articolelor din program (broșură), postere și alte lucrări tipărite. În cazul în care Vizitatorul acționează prin încălcarea acestei clauze, SAGA are dreptul de a confisca aceste înregistrări și de a le distruge, utiliza și / sau exploata la propria sa discreție, fără a aduce atingere dreptului SAGA de a solicita de la Vizitator îndeplinirea specifică și / sau despăgubirea oricărui prejudiciu prezent sau viitor suferit de către Saga S

5.5 În cazul în care Vizitatorul a înregistrat o parte a evenimentului utilizând echipamente de înregistrare neprofesionale (cum ar fi un smartphone), aceste înregistrări sunt strict pentru uz privat și nu vor fi exploatate în niciun fel de către Vizitator și / sau făcute public în scopuri comerciale.  

5.6 Vizitatorul este obligat să respecte reglementările (de siguranță) (inclusiv regulile casei) și / sau instrucțiunile furnizate de către e SAGA sau de operatorii locației unde se desfășoară evenimentul, personalul de securitate (siguranță), serviciile de pompieri și alt personal autorizat. Vizitatorul nu are voie să hărțuiască și / sau să interfereze cu alți vizitatori și cu personalul prezent în timpul evenimentului. În timpul evenimentului și / sau la locația evenimentului, Vizitatorului nu i se permite să se afle public sub influența, substanțelor narcotice, drogurilor sau altfel și / sau să urineze / să își facă nevoile în afara toaletelor publice desemnate. 

5.7 Vizitatorului îi este interzis să se afle în stare avansată de ebrietate pe tot parcursul Evenimentului, consumând alcool moderat, astfel încât să poată avea un comportament decent și respectuos față de alți participanți la Eveniment și să nu pună în niciun fel în pericol integritatea sa fizică sau a celor din jur. În cazul în care la locul evenimentului există și o interdicție de fumat, această interdicție se va aplica tuturor produselor pentru fumat, inclusiv produselor electronice pentru fumat (țigări electronice).

 1. Refuzul accesului la eveniment

6.1 În cazul în care Vizitatorul încalcă una sau mai multe dintre dispozițiile prevăzute în aceste Condiții Generale, SAGA este îndreptățită să declare Biletul de acces invalid, să refuze Vizitatorului (ulterior) accesul la Eveniment, să îl îndepărteze pe Vizitator din locația în care are loc Evenimentul, să transfere Vizitatorul la poliție și / sau să ceară despăgubiri pentru orice daune suferite sau care urmează să fie încă suferite. 

6.2 În orice moment, SAGA își rezervă dreptul de a interzice Vizitatorului orice acces (suplimentar) la Eveniment sau să-l îndepărteze pe Vizitator din locația în care se desfășoară Evenimentul în cazul în care SAGA, în opinia sau la discreția sa, consideră necesar acest lucru pentru a menține ordinea și siguranța publică în timpul Evenimentului. De exemplu, acest lucru se aplică și în cazul în care un Vizitator poartă sau are asupra sa îmbrăcăminte, texte sau semne care, în opinia SAGA, pot fi jignitoare, discriminatorii, xenofobe, antisemite, insultătoare sau provocatoare de agresiune sau neliniște în rândul altor Vizitatori. 

6.3 În cazul în care, în opinia SAGA este probabil ca un Bilet de acces să fi fost falsificat, SAGA va avea, de asemenea, dreptul de a declara Biletul de acces invalid și / sau de a refuza Vizitatorului orice acces (ulterior) la Eveniment. 

6.4 În cazurile menționate în prezenta Clauză, Vizitatorul nu va avea dreptul la rambursarea sumei pe care a plătit-o pentru Biletul de acces (inclusiv tarifele pentru servicii), indiferent dacă este sau nu printr-o organizație oficială de (pre) vânzare. În plus, în cazurile prezentate mai sus, Vizitatorul va avea dreptul de a solicita despăgubiri și / sau daune suferite.

 1. Înregistrarea evenimentului de către sau în numele SAGA

7.1 SAGA urmează să înregistreze  evenimentul în conformitate cu Politica de confidențialitate, SAGA are dreptul să exploateze și / sau să reproducă și / sau să publice aceste videoclipuri și / sau înregistrări sonore sau să facă să fie publicate, sub orice formă și în orice fel. 

7.2 În măsura în care Vizitatorul are un drept (inclusiv, fără limitare, drepturi de autor, drepturi conexe și / sau dreptul de portret) cu privire la înregistrările menționate în această clauză, Vizitatorul transferă aceste drepturi către SAGA fără restricții, fără nicio compensație materială sau morală din partea SAGA, iar Vizitatorul renunță irevocabil, prin prezenta, la drepturile sale morale sau Vizitatorul nu le va invoca. În cazul în care acest transfer în prealabil nu este legal valabil, Vizitatorul va fi obligat la prima solicitare din partea SAGA să dea acordul scris necesar și / sau să semneze un act de transfer în care drepturile menționate vor fi transferate gratuit către SAGA și / sau către oricare dintre societățile sale afiliate.

 1. Modalități de plată în timpul Evenimentului 

8.1 SAGA oferă posibilitatea participanților să folosească și brățări care au sistem de plată integrat pentru a putea achiziționa produse și servicii disponibile în timpul Evenimentului. 

8.2 Pentru a obține brățara, participanții la Eveniment se pot deplasa la unul din Credit Point-uri unde pot obține brățara și o pot încărca cu puncte de credit, plătind cash sau cu cardul. Ulterior pot achiziționa servicii și produse din cadrul Evenimentului folosind Brățara. 

8.3 Pentru fiecare încărcare, SAGA are posibilitatea, dar nu obligația, de a înmâna participantului la Eveniment o dovadă pentru suma depusă pe brățară̆. 

8.4 Sumele neutilizate de pe brățara pot fi preschimbate in bani, prin procesul denumit REFUND, dacă sunt îndeplinite toate condițiile impuse de SAGA și numai dacă suma de pe brățară este mai mai mare sau egală cu suma de 10 RON. Pentru evitarea oricărui dubiu, SAGA nu va asigura REFUND pentru nicio suma sub 10 RON, fiind de datoria și obligația exclusivă a participantului la festival să încarce suma corespunzătoare pe brățară, astfel încât să poată face solicitarea de restituire a sumelor rămase neutilizate pe brățară̆. 

8.5 Returnarea sumelor se va putea face în perioada festivalului la punctul de lucru special amenajat în acest sens de pe perimetrul festivalului, care va fi anunțat cu câteva zile înaintea de începerea Evenimentului, oricând în perioada festivalului. Ulterior încheierii Evenimentului, returnarea se va face într-un punct special amenajat în acest sens a cărui locație va fi anunțată cu câteva zile înainte de începerea festivalului. Ulterior încetării festivalului returnarea sumelor de bani nu se va putea face mai târziu de 27 iunie 2023, ora 12:00. Orice solicitare venită ulterior datei și orei expres indicate, nu va fi luată în considerare de către SAGA. In această situație, SAGA nu va putea fi ținută culpabilă pentru nerestituirea sumei către participantul la festival, fiind de datoria și obligația exclusivă a participantului la festival să respecte data și ora până la care poate face solicitarea de restituire a sumelor rămase neutilizate pe brățară. Din motive de eficiență și pentru confortul și securitatea vizitatorilor, va fi utilizat un sistem de plată fără numerar. 

TOTODATĂ RECOMANDĂM VIZITATORILOR SĂ FACĂ SOLICITAREA DE REFUND CEL TÂRZIU LA MOMENTUL ÎN CARE PLEACĂ DE LA EVENIMENT ÎN ULTIMA LOR ZI DE PARTICIPARE.  

8.6 Pentru realizarea rambursării, participantul la festival trebuie să poarte brățara la mână și să se asigure că aceasta nu prezinta urme de compromitere/deteriorare (exceptând cazurile agreate de SAGA), în caz contrar rambursarea nu se va efectua. Astfel, sumele neutilizate de pe brățară vor putea fi preschimbate în bani, sub condiția ca participantul la festival să returneze brățara la punctul special amenajat în acest sens. În situația în care participantul nu prezintă brățara, returnarea sumelor de bani nu va fi posibilă.  

 1. Răspunderea

9.1 Vizitatorul participă la eveniment pe propriul risc. 

9.2 SAGA nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea auzului, pierderea vederii, orbirea și / sau alte vătămări fizice și/sau deteriorarea bunurilor, cum ar fi – dar fără a se limita la – îmbrăcăminte, chiar dacă sunt cauzate sau nu de alți vizitatori la Eveniment. SAGA recomandă în mod explicit Vizitatorului să poarte protecție pentru urechi pe durata evenimentului. 

9.3 SAGA va fi răspunzătoare numai pentru daunele aduse Vizitatorului care sunt rezultatul neglijenței imputabile SAGA în mod direct. 

9.4 Răspunderea totală din partea SAGA conform prezentului document este limitată la despăgubirea cheltuielilor rezonabile, documentate și directe efective și a daunelor Vizitatorului, până la maximum suma plătită în temeiul asigurării de răspundere civilă generală a SAGA. 

9.5 Se exclude răspunderea SAGA pentru daune indirecte, incluzând pierderi importante, daune imateriale, profituri pierdute, economii ratate și / sau daune cauzate de întreruperea afacerii. 

9.6 Vizitatorul este obligat să raporteze orice daune în termen de 48 de ore de la eveniment către SAGA via info@sagafestival.com sau altfel se refuză orice drept de a solicita daune. 

9.7 Vizitatorul este obligat să raporteze orice reclamație în termen de 20 de zile de la eveniment către SAGA via info@sagafestival.com sau altfel se refuză orice drept la despăgubire. 

9.8 În cazul în care SAGA angajează în mod direct sau indirect subordonați, non-subordonați, persoane auxiliare, terți și / sau alte persoane în executarea acordului, va fi exclusă orice răspundere din partea SAGA și SAGA nu va fi răspunzătoare pentru daunele cauzate de aceste persoane. 

9.9 SAGA va depune eforturi pentru a se asigura că Evenimentul va fi desfășurat cât mai rezonabil posibil în conformitate cu programul și programarea anunțată. Cu toate acestea, SAGA nu poate fi trasă la răspundere pentru orice modificări și / sau abateri și pentru orice daune care ar putea apărea în acest sens pentru Vizitator. De asemenea, SAGA nu poate fi trasă la răspundere cu privire la modul în care interpretează artistul și durata interpretării artiștilor. Ora de începere indicată pe biletul de acces sau desfășurarea evenimentului pot fi modificate cu sau fără voia SAGA, caz in care SAGA nu va putea fi trasa in niciun fel la răspundere.

9.10 Vizitatorul va despăgubi SAGA împotriva oricăror pretenții ale unor terți cu privire la prejudiciul pentru care Vizitatorul va fi responsabil față de acești terți. Vizitatorul va despăgubi SAGA pentru orice daune, inclusiv toate costurile legale suportate de SAGA, care ar putea fi rezultatul oricărei cereri din partea acelor terțe părți.

 1. Anulare și amânare

10.1 În caz de forță majoră, SAGA are dreptul de a reprograma Evenimentul la o altă dată sau locație sau de a anula Evenimentul, fără a fi responsabilă în niciun fel față de Vizitatori pentru aceste decizii. Forța majoră include – fără limitare – condiții meteorologice extraordinare care nu permit sau pun în pericol performanțele artiștilor, greve, incendii, probleme de sănătate la nivel mondial, epidemii, pandemii (cum ar fi actuala criză COVID-19), colaps, lupte, reglementări impuse de autorități, condiții de război, tulburări sociale, amenințări teroriste și orice alte circumstanțe care nu pot fi controlate de SAGA. În caz de anulare sau amânare, SAGA va face publică această decizie prin mass-media și / sau prin publicarea deciziei sale pe www.sagafestival.com. SAGA nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune rezultate din mutarea datei sau amânarea evenimentului, după cum s-a menționat mai sus. În cazul în care Evenimentul este mutat, amânat sau anulat, așa cum s-a menționat mai sus, SAGA va face public acest fapt, în măsura în care este posibil, în modul pe care îl consideră adecvat, inclusiv prin menționarea pe site-ul web, printre altele, a condițiilor aplicabile pentru rambursarea (daca este cazul) sumelor de bani plătite de către Vizitator.  

10.2 În oricare dintre cazurile menționate mai sus, SAGA nu va plăti Vizitatorului nicio penalitate sau dobândă legală. Totodată, în cazul în care evenimentul este anulat sau reprogramat din motive ce nu țin de voința SAGA, Vizitatorul se obligă să se abțină de la orice acțiune sau demers litigios îndreptata împotriva SAGA, atât în ceea ce privește Evenimentul în sine cât și voucherul și/sau rambursarea oricăror sume de bani. 

10.3 Dacă evenimentul nu este interzis de către autorități și nici anulat, mutat sau amânat de către SAGA din motive de forță majoră, însă un vizitator decide totuși să nu participe la eveniment din motive ce țin, de exemplu, de frică, probleme de sănătate sau de vreme dezamăgitoare, vizitatorul anulează pe cheltuiala sa. 

10.4 În măsura în care Romania se va afla în stare de urgență sau în stare de alertă, indiferent de motiv, se vor aplica prevederile legale speciale aplicabile la acel moment.  

 1.   Plan de plată în rate. Accesul persoanelor cu dizabilități

11.1 În anumite situații, strict anunțate și definite de SAGA, Vizitatorului i se va permite să plătească sumele datorate în rate, conform unui plan de plată, începând cu o sumă în avans urmată de o anumită sumă lunară până la achitarea integrală a prețului total. SAGA va oferi Vizitatorilor posibilitatea de a utiliza un plan de plată în rate a biletului, constând în plata prețului biletului de acces în 6 (șase) rate în conformitate cu termenii specifici ai planului de plată, postat pe www.sagafestival.com

ÎN CAZUL ÎN CARE VIZITATORUL NU PLĂTEȘTE LA TIMP (UNA DIN) RATE, SAGA ACORDĂ VIZITATORULUI O PERIOADĂ DE REMEDIERE DE 14 ZILE PENTRU A-ȘI ÎNDEPLINI OBLIGAȚIILE DE PLATĂ. ÎN CAZUL ÎN CARE, DUPĂ ACELE 14 ZILE, VIZITATORUL ÎNCĂ NU A PLĂTIT TRANȘA(ELE) RESTANTE, SAGA VA ANULA BILETUL DE ACCES EMIS SI NU VA RAMBURSA PLĂȚILE DEJA EFECTUATE DE VIZITATOR, INDIFERENT DE VALOAREA ACESTORA. 

11.2 Accesul gratuit al persoanelor cu dizabilitati la evenimente 

Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces liber la evenimentele cultural-artistice organizate de catre SAGA, prin înscriere prealabilă. 

Cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilitati, astfel cum este reglementat în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru evenimentele sau spectacolele organizate de SAGA, alocăm un număr de invitatii, stabilit de catre SAGA pentru fiecare eveniment in parte. 

Accesul: 

Persoanele cu dizabilitati, indiferent de gradul de handicap, pot sa fie asistate de un adult însoțitor care la rândul său beneficiaza de acces gratuit la eveniment. 

Persoanele minore cu grad de handicap mediu, accentuat sau grav, precum si cele puse sub interdictie judecatoreasca trebuie sa fie insotite in mod obligatoriu de reprezentantul legal (parinte/tutore/curator) sau de o persoana adulta care a fost imputernicita in acest sens de catre reprezentantul legal. 

Persoanele minore cu un grad de handicap usor pot participa neinsotite la eveniment insa trebuie sa prezinte acordul parental pentru a i se permite accesul. 

Persoanlele majore cu handicap grav, accentuat sau mediu trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un adult in calitate de însoțitor. 

Acordarea gratuităților, cât și accesul la evenimentele organizate de SAGA se va face numai pe bază de legitimație personală. 

Pentru a intra în posesia acestor invitații (în situațiile prevăzute mai sus), vă rugăm să vă înscrieți pe tabelul nominal la adresa de e-mail info@sagafestival.com si totodată să atasati documentele doveditoare scanate: 

 – C.I. al persoanei cu handicap; 

– certificatul medical emis în condițiile legii din care să reiasă tipul și gradul handicapului si legitimatia acordata personelor cu handicap (daca exista); 

– C.I. al persoanei însoțitoare (daca este cazul); 

– documentul din care să reiasă calitatea de însoțitor. 

–  Acordul parental /imputernicirea speciala daca este cazul; 

Părintele/Reprezentantul legal/Însoțitorul este pe deplin răspunzator atât în timpul evenimentului cât și anterior/ulterior acestuia de orice efect/manifestație a celui pe care îl însoțește, ce ar putea rezulta din desfășurarea evenimentului. SAGA l este exonerat de orice răspundere și nu poate fi ținut pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii sau persoanele cu dizabilități. 

Accesul la eveniment se va face numai pe bază de documente de identitate, atât pentru persoana cu handicap, cât și pentru însoțitorul acesteia. SAGA își rezervă dreptul de a interzice accesul la Eveniment al persoanelor cu dizabilități care nu prezintă aceste documente în original. În cazul în care SAGA are îndoieli justificate și temeinice cu privire la valabilitatea sau autenticitatea documentelor prezentate, iși rezerva dreptul de a face verificările necesare și de a interzice accesul persoanei respective și a însoțitorului, după caz.

Atentionare! 

Nivelul sunetului si efectele luminoase sau pirotehnice folosite in cadrul unora dintre Evenimentele organizate de SAGA poate avea efecte negative asupra persoanelor cu unele afectiuni neuro-psihice. Inainte de a solicita inscrierea in vederea participarii la un eveniment va rugam sa va informati cu privire la continutul si desfasurarea acestuia si sa consultati, dupa caz, un medic specialist. Prin participarea la Eveniment Vizitatorul/reprezentantul legal/însoțitorul declară că este pe deplin răspunzător cu privire la starea medicală, SAGA fiind exonerată de orice răspundere.

12.Deținătorii de standuri la eveniment

La eveniment, Vizitatorilor li se pot oferi produse și servicii de către terți, cum ar fi mărfuri și produse alimentare sau băuturi. În ceea ce privește acest lucru, vă rugăm să rețineți că SAGA nu este parte la niciun acord între vizitator și terța parte, contractul fiind încheiat direct între Vizitator și terța parte, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Vizitatorului și terței părți. Vizitatorul va încerca, cumpăra sau va consuma produsele livrate de terți pe propriul risc și va despăgubi SAGA împotriva oricărei pretenții pentru costuri sau daune care ar putea rezulta dintr-un acord între vizitator și terț. Vizitatorii confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva SAGA în legătura cu produsele și serviciile oferite de către terți. SAGA declară ca nu răspunde în niciun fel în legătura cu produsele și serviciile furnizate de către terți.

III Condiții generale pentru achiziții online

 1. Oferta, formarea contractului la distanță

1.1 Aceste Condiții Generale sunt aplicabile oricărei oferte din partea SAGA și oricărui Contract la Distanță între SAGA și Consumator în ceea ce privește cumpărarea și livrarea Produselor și a Conținutului Digital. 

1.2 Oferta include o descriere completă și exactă a produselor oferite, a conținutului digital și / sau a serviciilor și va specifica în special: 

 1. a) caracteristicile principale ale articolelor sau ale serviciilor;
 2. b) identitatea SAGA;
 3. c) adresa unde este localizată SAGA și numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail;
 4. d) prețul total al Produselor și/sau Conținutului Digital, inclusiv toate taxele, după caz, toate taxele suplimentare de transport, livrare sau poștă și orice alte costuri;
 5. e) metoda de plată, livrarea, executarea, perioada în care SAGA se angajează să livreze articolul și / sau serviciul și procedura SAGA de soluționare a reclamațiilor;
 6. f) Orice reparație sau înlocuire a produselor va fi făcută într-o perioadă de timp, convenită prin acord, în scris, între SAGA și Consumator, ținând seama de natura produselor și de scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care Consumatorul, după caz, a informat SAGA cu privire la neconformitatea produsului sau a predat produsul către SAGA sau către persoana desemnată de SAGA pe baza unui document de predare.
 7. g) atunci când există un drept de retragere a acordului, condițiile, termenele și modalitățile de exercitare a acestui drept, precum și formularul model de retragere;
 8. h) faptul că Consumatorul va trebui să suporte costurile de returnare a articolelor în cazul exercitării dreptului de retragere și, în cazul în care articolele prin natura lor nu pot fi returnate prin poștă obișnuită, costurile de returnare a articolelor; 
 9. i) dacă nu este prevăzut dreptul de retragere/, informațiile potrivit cărora consumatorul nu are dreptul de retragere sau, în măsura în care acest lucru este aplicabil, circumstanțele în care consumatorul își pierde dreptul său de retragere
 10. j) o mențiune referitoare la existenței cerințelor de conformitate pentru bunuri, conținutul digital şi serviciile digitale;
 11. k) existența și condițiile de asistență pentru consumator după vânzare, a serviciilor post-vânzare și a garanțiilor comerciale;
 12. l) în măsura în care acest lucru este aplicabil, funcționalitatea Conținutului digital, inclusiv măsurile tehnice și de securitate aplicabile;
 13. m) în măsura în care este aplicabil, interoperabilitatea relevantă a conținutului digital cu hardware și software de care SAGA este conștientă sau se poate presupune în mod rezonabil că este conștientă.
 14. n) dacă este cazul, orice compatibilitate şi interoperabilitate relevante ale bunurilor cu elemente digitale, ale conţinutului digital şi ale serviciilor digitale de care profesionistul are cunoştinţă sau se poate presupune în mod rezonabil că are cunoştinţă.
 15. o) dacă este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.

1.3 Vânzarea la distanță care vizează livrarea continuă sau periodică de articole sau servicii este exclusă dintr-un contract la distanță. 

1.4 SAGA nu este obligată de ofertă în cazul în care aceasta conține o eroare evidentă și / sau o greșeală. 

1.5 Contractul la distanță dintre SAGA și Consumator se încheie la acceptarea ofertei de către Consumator. O cerință constitutivă pentru această acceptare este acceptarea electronică a acestor Condiții Generale. 

1.6 După încheierea contractului la distanță în conformitate cu clauza 1.5 anterioară, SAGA va confirma imediat Consumatorului, prin e-mail, primirea acestuia. Acest e-mail trebuie să includă toate informațiile menționate la Capitolul III art. 1.2 de mai sus.

1.7 SAGA are dreptul să refuze o comandă după acceptarea ofertei de către Consumator dacă, în opinia SAGA, există o șansă rezonabilă ca Consumatorul să nu își îndeplinească obligațiile de plată și / sau Contractul la distanță să nu poată fi realizat în mod responsabil pentru orice alt motiv.

 1. Perioada de retragere

2.1 Consumatorul se poate retrage din Contractul la Distanță cu privire la livrarea Produselor fără a indica motivele într-o perioadă de 14 (paisprezece) zile de la data la care Consumatorul a primit Produsul. 

2.2 Consumatorul poate anula contractul la distanță în ceea ce privește livrarea conținutului digital fără a indica motivele într-o perioadă de 14 (paisprezece) zile de la data la care s-a format acordul. 

 2.3 Consumatorul va exercita acest drept prin trimiterea către SAGA  unei solicitări în acest sens la adresa de e-mail office@bilete.ro, cu indicarea contului bancar în care se dorește returnarea sumei de bani. Consumatorul poate să trimită o simplă cerere sau să folosescă formularul de retragere din Anexa B a Ordonanței 34/2014. 

2.4 Dacă SAGA nu a furnizat, în timp util, consumatorului informațiile necesare pentru anulare, perioada de reflecție (prelungită) se va termina la douăsprezece luni de la încetarea perioadei de reflecție (inițiale). Dacă SAGA a furnizat consumatorului informațiile menționate în termen de douăsprezece luni de la începerea perioadei de reflecție (inițiale), perioada de reflecție (prelungită) va expira la 14 zile de la data la care Consumatorul a primit informațiile solicitate pe un suport de date durabil. 

2.5 Sarcina probei cu privire la exercitarea corectă și la timp a dreptului de revocare revine Consumatorului.

 1. Drepturi și obligații în exercitarea dreptului de retragere

3.1 Consumatorul va returna Produsele primite imediat sau cel târziu în termen de paisprezece zile de la emiterea declarației de retragere.  

3.2 Consumatorul va suporta costurile directe de returnare a Produsului. 

3.3 Pe durata perioadei de reflecție, consumatorul trebuie să manipuleze produsul și ambalajul cu grija cuvenită. Consumatorul trebuie să desfacă sau să utilizeze produsul numai în măsura în care este necesar să se determine natura, caracteristicile și funcționarea produsului. Consumatorul este răspunzător pentru orice scădere a valorii produsului care este rezultatul utilizării produsului prin depășirea prevederilor stabilite în această clauză. 

3.4 După anularea Contractului la distanță, SAGA va rambursa, imediat sau cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care a fost primită declarația de retragere, toate sumele primite de la consumator, inclusiv costurile de livrare. Pentru rambursare, SAGA va utiliza aceeași metodă de plată ca cea utilizată de Consumator. 

3.5 Cu excepția cazului în care SAGA însăși colectează produsul livrat în urma anularii acordului, Consumatorul are dreptul la rambursare după primirea produsului de către SAGA sau după ce Consumatorul furnizează dovada returnării produsului, oricare dintre acestea intervine mai întâi.

 1. Excluderea dreptului de retragere

4.1 Consumatorul nu are dreptul de ret, în special în caz de: 

 1. a) livrare de înregistrări audio și video și software de calculator (Produse) al căror sigiliu a fost rupt după livrare;
 2. b) furnizare de servicii în legătură cu activități de agrement, inclusiv livrarea Biletelor de acces și acordul asociat cu privire la vizitarea unui eveniment;
 3. c) livrare de conținut digital în măsura în care:

1) SAGA a început executarea contractului la distanță cu acordul explicit prealabil al Consumatorului; și 

2) Consumatorul a declarat că a renunțat la dreptul lui/ei de anulare.

 1. Prețuri

5.1 Toate prețurile indicate pe Site-ul web includ TVA și nu includ costurile de transport, de livrare sau poștale. Costurile pentru utilizarea mijloacelor de comunicare nu sunt transferate Consumatorului. SAGA își rezervă dreptul de a modifica prețurile în legătură cu o modificare legală a TVA sau prin orice alt efect al legii aplicabile

 1. Plata

6.1 Consumatorul trebuie să plătească sumele datorate cel târziu în termen de 14 zile de la încheierea contractului la distanță, în conformitate cu instrucțiunile furnizate de SAGA și/sau de furnizorul de servicii de plată desemnat de SAGA. 

6.2 Consumatorul este obligat să plătească prețul de cumpărare înainte ca SAGA să execute livrarea articolelor și/sau a serviciilor. 

6.3 În cazul în care Consumatorul nu își îndeplinește obligațiile de plată în timp util, SAGA acordă consumatorului o perioadă suplimentară de 14 zile pentru a-și îndeplini obligațiile de plată. La expirarea termenului de plată prelungit, Consumatorul va datora dobânda legală pentru suma încă restantă, iar SAGA are dreptul să perceapă cheltuielile extrajudiciare de colectare. În plus, în cazul în care Consumatorul nu va plăti integral toate ratele, SAGA nu va fi obligată să ramburseze plățile efectuate de Consumator, indiferent de valoarea acestora.

 1. Îndeplinirea, conformitatea, garanția suplimentară

7.1 SAGA garantează că produsele și conținutul digital respectă prevederile Contractului la distanță, specificațiile menționate în ofertă, cerințele rezonabile de soliditate și/sau utilitate și prevederile legale existente la data la care este încheiat acordul.

 1. Livrare

8.1 SAGA va livra Consumatorului Produsele convenite și/sau Conținutul Digital cel târziu în termen de treizeci de zile de la încheierea Contractului la Distanță. 

8.2 Livrarea Produselor va avea loc prin poștă obișnuită. Locul de livrare este adresa specificată de Consumator. 

8.3 Riscul de deteriorare și/sau pierdere a Produselor revine SAGA până în momentul livrării către Consumator. 

8.4 Livrarea Conținutului digital are loc printr-o conexiune la internet într-un format de fișier obișnuit la momentul livrării. Consumatorul este responsabil de accesul său la o conexiune la internet suficient de rapidă și de a dispune de echipamentele necesare tehnologiei de comunicare prin internet (TIC), cum ar fi, dar fără a se limita la, un computer, o tabletă sau un telefon inteligent, pentru a putea primi și reda Conținutul digital. 

8.5 În momentul livrării, Consumatorul va dobândi dreptul de utilizare, redare, ascultare și vizualizare a Conținutului digital (dreptul de utilizare). Cu toate acestea, SAGA își rezervă în numele propriu și / sau al unor terțe părți îndreptățite toate drepturile de proprietate intelectuală/industrială cu privire la conținutul digital, cum ar fi, dar fără a se limita la, publicarea, utilizarea comercială, reproducerea și împrumutul (digital) al Conținutului digital. 

8.6 În cazul în care livrarea de Produse și / sau Conținut Digital este întârziată sau dacă o comandă nu poate fi efectuată sau se realizează doar parțial, indiferent dacă este sau nu din motive tehnice, Consumatorul va fi informat despre aceasta cât mai curând posibil, dar cel târziu în termen de treizeci de zile după ce s-a format Contractul la Distanță. În acest caz, consumatorul va avea dreptul să anuleze Contractul la distanță fără costuri. După anulare, SAGA va rambursa suma plătită de Consumator, în termen de cel mult 7 zile după anularea contractului.

 1. Dreptul de a face reclamație

9.1 Consumatorul este obligat să examineze, cât mai curând posibil după livrare, dacă Produsul și / sau Conținutul Digital respectă Contractul la distanță. Consumatorul nu mai poate invoca faptul că articolul care a fost livrat nu respectă Contractul la Distanță în cazul în care nu a informat SAGA în acest sens, într-un termen rezonabil de la descoperirea sa. În această privință, se consideră ca fiind în timp util o notificare făcută în termen de două luni după descoperire. 

 1. Dispoziții finale
 2. Datele personale

1.1 SAGA va prelucra datele personale ale cocontractantului în conformitate cu Politica sa de confidențialitate și Politica de cookies. Această politică de confidențialitate poate fi vizualizată prin intermediul Site-ului web.

 1. Alte dispoziții

2.1 În cazul în care una sau mai multe prevederi din Condițiile Generale este/sunt nevalidă/e sau este/sunt anulată/e, restul dispozițiilor vor rămâne pe deplin aplicabile. În acest caz, SAGA și cocontractantul vor înlocui prevederea (prevederile) nevalidă/e sau anulată/e cu o prevedere (prevederi) valabilă/e din punct de vedere legal care caută, pe cât de mult posibil, o legătură cu intenția inițială a clauzei respective. 

2.2 SAGA are dreptul în orice moment să modifice unilateral aceste Condiții Generale.

 1. Legea aplicabilă, instanța competentă. Soluționarea Alternativa A Litigiilor (SAL/SOL)

3.1 Aceste Condiții Generale și acordul asociat sunt reglementate exclusiv de legea română. În cazul unor eventuale litigii aparute între Saga si Vizitatori/Consumatori se va încerca întâi rezolvarea pe cale amiabila a acestora

3.2 În măsura în care soluționarea nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigii care decurg din sau sunt asociate cu Condițiile Generale și acordul asociat vor fi supuse spre soluționare exclusiv la instanțele competente din București. 

3.3 Consumatorii care au orice fel de reclamație cu privire la Produsul/Conținutul digital furnizat au posibilitatea transmiterii unei notificări la adresa de email info@sagafestival.com. Termenul maxim de soluționare a acestor sesizări de către SAGA este de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora. În măsura în care consumatorii: (i) nu primesc un răspuns la expirarea celor 30 de zile de la SAGA sau (ii) sunt nemulțumiți asupra modului în care a fost gestionată sesizarea/reclamația de către SAGA pot apela la proceduri alternative de soluționare (SAL/SOL). 

3.4 In vederea solutionarii alternative a litigiilor, sesizarea sau reclamatia Cumparatorului poate fi depusa in scris direct la Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor la urmatoarele date de contact: adresa: Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865, tel: 021.307.67.69; fax: 021.314.34.62, e-mail: dsal@anpc.ro. Direcția Alternativă de Soluționare a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor este competentă să soluționeze alternativ litigiile naționale și transfrontaliere care decurg din contractele de vânzare sau contractele de servicii încheiate cu un comerciant care își desfășoară activitatea în România și este inclusă în lista entităților SAL la niveleuropean, disponibil la urmatorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2Pentru si mai multe detalii, Cumparatorii pot accesa link-ul afisat in site in sectiunea ANPC – SAL.

3.5 Avand in vedere dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind solutionarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE, Utilizatorul/Cumparatorul are posibilitatea de a opta pentru solutionarea pe cale extrajudiciara a eventualelor litigii, si prin utilizarea platformei europene de solutionare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeana pentru a facilita solutionarea independenta, impartiala, transparenta, eficace, rapida si echitabila, pe cale extrajudiciara, a litigiilor care privesc obligatiile contractuale rezultate din contractele de vanzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care isi are resedinta in Uniunea Europeana si un comerciant stabilit in Uniunea Europeana. In acest sens, poate fi accesat link-ul existent in sectiunea: Solutionarea Online a litigiilor.

3.6. SAL si SOL nu reprezinta doua mecanisme diferite pentru solutionarea eventualelor sesizari/reclamatii, fiind unul și același mecanism.

General Terms & Conditions

GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO EVENTS ORGANIZED BY SAGA FESTIVAL SRL FOR THE EVENT SAGA 2023

 1. General Aspects
 2. General conditions regarding access tickets and visits to the event

III. General conditions for online purchases

 1. Final provisions
 1. General Aspects
 1. Definitions 

In these General Conditions the following definitions apply:  

‘SAGA’: The private company with limited liability SAGA FESTIVAL SRL with its registered office in Bucharest, district no. 1, 5 D.I. Mendeleev Street, 1st floor, room no. 2, J40/2309/2020; Sole Registration Code 42279335, and/or its affiliated companies; 

‘General Conditions’: These General Conditions; 

‘Visitor’: The Consumer visiting the Website and/or who buys an Admission Ticket for an Event and/or who visits an Event; 

‘Consumer’: any natural person or group of natural persons constituted in associations, as defined in art. 2 point 2 of the Government Ordinance no. 21/1992 on consumer protection, republished, with subsequent amendments and completions; 

‘Digital Content’: those data that are produced and delivered in digital form;  

‘Event’: An event organized in Romania by SAGA in the broadest sense of the word including indoor events, outdoor events and music festivals; 

‘Product’: merchandise, clothing, posters, books, material carriers, CDs and DVDs; or any movable tangible property; 

‘Distance Contract’: any contract concluded between the professional and the consumer within an organized distance sales or service provision system, without the simultaneous physical presence of the professional and the consumer, with the exclusive use of one or more means of distance communication, up to and including when the contract is concluded;

‘Admission Ticket’: A physical and/or digital document, ticket or barcode delivered to the Visitor by SAGA and/or an official sales organization engaged by SAGA, which entitles the holder to access and/or attend an Event; 

‘Website: “sagafestival.com” and/or any official website of a SAGA; 

‘Counterparty’: A Visitor, a Consumer or a Supplier, as meant in these General Conditions; 

‘Third Party’: Every Party that sells a product or service in relation to the Event, not being SAGA. 

 1. Applicability

2.1 These General Conditions are applicable to all offers by SAGA and to all agreements between SAGA and the Counterparty indicated in this document. 

2.2 These General Conditions are also applicable to agreements formed with the intervention of an official sales organisation engaged by SAGA such as but not limited to Paylogic or Bilete.ro or iabilet.ro.

2.3 If an Event is organised by a company affiliated to SAGA, these General Conditions will be applicable provided they can be consulted on the website of the respective Event. Therefore, the respective company will be the contracting party and also the ‘user’ of these General Conditions in accordance with the Romanian Law.  

2.4 The applicability of any terms and conditions of the Counterparty are hereby rejected by SAGA. SAGA hereby rejects the applicability of any terms and conditions of the Co-contractor, the General Conditions being the only terms and conditions that apply in any legal relationship between SAGA and the co-contractor.

2.5 Any deviation from the General Conditions will only be binding if SAGA has agreed to this deviation in writing. 

If you do not agree with any of the provisions of the General Conditions or the Privacy Policy and the Cookies Policy, please do not access, browse or use the Website or the services, information, products, materials or the like contained in the Website web.

2.6 Any derogation from the General Conditions will be binding only if SAGA has agreed to this derogation in writing.

2.7 To ensure compliance with the conditions of access and use of SAGA products and services, the co-contractor must check the General Conditions at the time of each access to the Website. If you choose to skip reviewing the General Terms and Conditions, but use the Website, we will consider that you have accepted this set of General Terms and Conditions (including any updates 

 1. Viewing

3.1 For entering into the agreement the General Conditions are made available electronically in such a way that the Counterparty can save them onto a durable data carrier. Moreover, the General Conditions can be viewed via the relevant Website. In addition, at the first request, these General Conditions will be sent electronically or in another way to the Counterparty. A request to this end can be sent to info@sagafestival.com. 

 1. Amendments

4.1 SAGA reserves the right to amend the General Conditions unilaterally. The amended version of the General Conditions will be clearly published on the relevant Website. The amended version of the General Conditions will be effective from the moment of publication, being applicable to contractors from the moment of publication.

 1. General Conditions with regard to admission tickets and event visits

1.Formation of the agreement 

1.1 The agreement between SAGA and the Visitor with regard to the sale and delivery of Admission Tickets and visiting an Event is concluded at the moment that the Visitor orders and/or buys an Admission Ticket for the Event from SAGA or from an official (pre-)sale address engaged by SAGA. These General Conditions are applicable to all Admission Tickets and form an integral part of the said agreement. By acquiring and/or using an Admission Ticket and/or entering the Event the Visitor accepts the contents of these General Conditions, including any subsequent modification thereof.

 1. Type of Tickets

Participation in the Event is done using one of the following types of Tickets:

3 Day Ga – Guarantees the Visitor access to the Event for the entire period of its duration, starting from the first day at 16:00 and until the end of the Event at 5:00.

3 Day Ga – Under 21 – Guarantees the Visitor who has not reached the age of 22 access to the Event for the entire period of its duration, starting from the first day at 16:00 and until the end of the Event at 5:00.

3 Day Ga + – Guarantees the Visitor access to the Event for the entire period of its duration, starting from the first day at 16:00 and until the end of the Event at 5:00.

3 Day Ga VIP – Guarantees the Visitor access to the fast line and the VIP platform during the Event for the entire duration of the Event and is only valid for people over 18 years old, starting from the first day at 16:00 and until the end of Event 5: 00.

One-day tickets – guarantee the Visitor access to the Event on that day, starting at 4:00 p.m. and until the following day at 5:00 a.m., when the Access Ticket expires, and the Visitor no longer has access to the Event.

 1. Admission Ticket

3.1 The Admission Ticket entitles the Visitor to access and attend the Event. The Visitor will only gain access to the Event upon presentation of a valid, personalized with full name of the Visitor and undamaged Admission Ticket. The Admission Ticket will be given once and entitles the person to enter the Event. Only the Visitor who upon commencement of the Event is the first one to show the Admission Ticket will be given access. Only the Visitor who upon commencement of the Event is the first one to show the Admission Ticket will be given access. The Admission Ticket remains the property of SAGA. 

3.2 For access to the Event, the Visitor must ensure that the name written on the Admission Ticket is the same as the name on his or her identity card. SAGA reserves the right to verify compliance between the data entered on the Admission Access Ticket and the original valid identity card of the Visitor- both must be together presented at the entrance to the Event. 

3.3 SAGA assumes that the holder of this Admission Ticket is also the person who bought the Admission Ticket. SAGA is not obliged to carry out further verification with regard to valid Admission Tickets. The Visitor himself must ensure that he becomes and remains the holder of the Admission Ticket provided by SAGA or by a (pre-)sales address engaged by SAGA. From the moment that the Admission Ticket has been provided to the Visitor, the risk of loss, theft, damage or abuse of the Admission Ticket rests on the Visitor. 

3.4 SAGA reserves the right to impose a maximum on the number of Admission Tickets to be ordered per person and the Visitor is obliged to observe the maximum number imposed by SAGA. 

3.5 SAGA only guarantees the validity of the Admission Ticket if the Admission Ticket has been bought from SAGA or from a (pre-)sales address acknowledged by SAGA. The burden of proof of this rests on the Visitor. 

3.6 SAGA reserves the right to modify the list of artists participating in the Event, both before and during the entire duration of the Event. Access tickets for participation in the event give the buyer access to the perimeter of the event and not to a specific show/artist.

3.6 The Admission Ticket entitles persons above the age of 18 (eighteen) years old to enter the Event, unless explicitly stated otherwise. SAGA will allow the access of persons under 18 years, under the following conditions:

3.7.1 The access of minors between 14-18 years of age will be allowed only on the basis of a valid ticket, identity document and either accompanied by a parent or by presenting a completed parental consent form (which will have the content established by SAGA and which will be made available to those interested in the Guide section on the official website of SAGA) – the parental agreement must also be accompanied by a copy of the birth certificate or any other document that proves that the person who completed and signed the parental contract is the parent of the minor in question.

3.7.2 Persons under the age of 18 who have acquired full legal capacity and are therefore considered to be of legal age, must prove this fact by any means of evidence (marriage certificate or final court decision); for these persons, it is no longer necessary to present the parental consent.

3.7.3 Access to persons under the age of 14 is allowed only on the basis of a valid Access Ticket and if they are accompanied by one of their parents.

3.7.4 It is strictly forbidden for a parent to leave the event location without the minor with whom they have access to the location.

3.7.5 The access of minors under the age of 10 is recommended until 21:00.

3.7.6 Minors under the age of 7 have free access to the Event. At the request of the persons responsible for security and monitoring, as well as the Organizer’s representatives, the companion is obliged to present documents (student card, passport or any other document containing the minor’s photo) certifying the age of the minor. Due to the very loud noise produced during the Festival, the Organizer does not recommend the presence of children under 7 years old at the Festival.

3.7.7 Minors will receive wristbands of a different color, which will allow them to be more easily identified.

3.7.8 Persons/visitors suffering from various visual and/or hearing impairments, regardless of age, must inform themselves in advance about the program and content of the Event and, if necessary, must wear approved eye and hearing protection devices legal. The organizer recommends that these devices be used by all visitors under the age of 14; these devices are also mandatory for under 10s – SAGA likes to emphasize the importance of hearing protection, especially for our younger fans.

3.7.9 The purchase and consumption of alcoholic beverages and/or cigarettes is prohibited for minors. It is also prohibited for adults to offer these products to minors.

3.7.10 Possession and consumption of drugs and other substances prohibited by law is strictly prohibited for all participants/visitors to the event and attracts the criminal liability of the offenders, according to the Romanian Law in force.

3.8 If the Visitor leaves after entering the Event or its location, the access ticket will automatically lose its validity.

 1. Prohibition of reselling the Admission Ticket

4.1The Visitor is obliged to keep the Admission Ticket for himself. The Visitor is not allowed to resell the Admission Ticket and/or to offer it for sale to third parties, by any means, including social networks or any websites (Facebook, Instagram, OLX, etc.)

4.2 The Visitor is not allowed to advertise the Event or give any (other) form of publicity to the Event. 

4.3 The Visitor is not allowed to transfer the agreement and/or rights arising from it to a third party unless this is for no consideration and not for profit. This stipulation has legal effect under property law. If the Visitor provides his Admission Ticket to a third party for no consideration and not for profit, he is also obliged to impose the obligations imposed on him as the Visitor as set out in the previous paragraphs of this Clause, on the person to whom he has made the Admission Ticket available. The Visitor guarantees to SAGA that this person/these persons will fulfil these obligations. The transfer of an Admission Ticket, under the conditions mentioned above, automatically implies the acquisition by the new holder of all the rights and related obligations (including those stated in these general conditions). 

4.4 If the Visitor does not fulfill his obligations under the 3.3 Clause presented in these general conditions, the Visitor will owe to SAGA a penalty immediately due and payable of €5,000.00 for each breach and €1,000.00 for every day that the breach continues, notwithstanding the right of SAGA to claim from the Visitor specific fulfillment and/or compensation for the loss suffered or still to be suffered.

4.5 In that case SAGA will also be entitled to declare the Admission Ticket invalid and/or to deny the Visitor (further) access to the Event, without the Visitor being entitled to repayment of the amount (including the service charges) which he paid to SAGA for the Admission Ticket, whether or not via an official (pre-)sales address. 

4.6 The sale or purchase of Access Tickets is strictly prohibited, and it is recommended to purchase them only through SAGA or through an official (pre-)sale organization.

 1. Obligations of the Visitor

4.1 SAGA is entitled to body search the Visitor or have his body searched prior to entering and/or during the Event and the Visitor is obliged to have him or her body searched. The body search will be done differently, depending on the sex of the person searched, thus women Visitors will be body searched by a woman SAGA representative, and men Visitors will be searched by a man SAGA representative.

5.2 The Visitor is obliged to identify himself at the first request, during his visit to the Event as well as upon ordering the Admission Ticket, by presenting a valid and official proof of identity. 

5.3 It is forbidden to possess or bring along to the Event any cameras, spray cans, sprays, selfie sticks (“selfie” stick support), drones, glassware, plastic bottles, tins, (alcoholic) beverages, food, drugs, flammable substances, fireworks, (fire) arms and/or other dangerous objects. SAGA is entitled to confiscate these items, or any other items owned by the user that could endanger the safety of other participants in the Event. Any confiscated items shall not be returned but collected and destroyed by SAGA and/or a third party appointed by SAGA. 

5.4 Recording the Event without explicit prior written approval from SAGA by means of professional recording equipment with a commercial purpose in any form whatsoever, including photography, filming and making audio and/or visual recordings is not allowed. This also applies to reprinting and/or copying items from the programme (booklet), posters and other printed works. If the Visitor acts in breach of this clause, SAGA is entitled to confiscate these recordings and to destroy, use and/or exploit them at its sole discretion, notwithstanding the right of SAGA to claim from the Visitor specific fulfillment and/or compensation of any damages thus suffered or still to be suffered by Saga.

5.5 If the Visitor has made recordings of a part of the Event by using non-professional recording equipment (such as a smartphone), these recordings are strictly for private use and they shall not be exploited in any way by the Visitor and/or made public for commercial purposes. 

5.6 The Visitor is obliged to observe the (safety) regulations (including house rules) and/or directions of Saga, the operators of the location where the Event is held, the security personnel (security), the fire services and other authorized personnel. The Visitor is not allowed to harass and/or interfere with other visitors and personnel present during the Event. Neither is the Visitor allowed during the Event and/or the location of the Event to be publicly under  influence (from alcohol, narcotic substances, drugs or otherwise) and/or to urinate/defecate outside the designated public toilets. 

5.7 The Visitor is prohibited from being in an advanced state of intoxication throughout the Event, consuming alcohol in moderation, so that he can behave decently and respectfully towards other participants of the Event and not endanger his physical integrity in any way or those around. If there is also a smoking ban at the venue, this ban will apply to all smoking products, including electronic smoking products (e-cigarettes).

 1. Denied access to Event

6.1 If the Visitor breaches one or more of the provisions as set out in these General Conditions, SAGA is entitled to declare the Admission Ticket invalid, to deny the Visitor (further) access to the Event, to remove the Visitor from the location where the Event is held, to transfer the Visitor to the police and/or to claim compensation for any damages suffered or still to be suffered. 

6.2  SAGA at all times reserves the right to deny the Visitor any (further) access to the Event or to remove the Visitor from the location where the Event is held if SAGA in its sole opinion or discretion deems this necessary to maintain public order and safety during the Event. This, for example, applies as well if a visitor wears or carries clothing, texts or signs which, in the opinion of SAGA, may be offensive, discriminating, xenophobic and antisemitic, insulting to or cause aggression or unrest among other visitors. 

6.3  If in the opinion of SAGA, it is likely that an Admission Ticket has been forged, SAGA will also be entitled to declare the Admission Ticket invalid and/or to deny the Visitor any (further) access to the Event. 

6.4  In the cases referred to in this Clause the Visitor will not be entitled to repayment of the amount that he has paid for the Admission Ticket (including the service charges, whether or not via an official (pre-)sales address. In addition, in the cases set out above the Visitor cannot claim any compensation and/or any damages suffered.

 1. Recording the Event by or on behalf of SAGA

7.1 SAGA is entitled to record the Event in conformity with privacy policy, SAGA is entitled to exploit and/or reproduce and/or publish these videos and/or sound recordings or have them published, in any form and in any way whatsoever. 

7.2 Insofar as the Visitor has any right (including without limitation copyright, related rights and/or portrait right) with regard to the recordings referred to in this clause, the Visitor hereby transfers these rights to SAGA unrestricted, without any material or moral compensation from SAGA, and the Visitor hereby relinquishes irrevocably his/her moral rights, or the Visitor will not invoke them. Should this transfer in advance not be legally valid, the Visitor will be obliged at the first request of SAGA to give the necessary written consent and/or to sign a transfer deed in which the said rights will be transferred to SAGA and/or to any of its affiliated companies free of charge. 

 1. Methods of payment during the Event

8.1 SAGA offers participants the opportunity to use wristbands that have an integrated 8e payment system to be able to purchase products and services available during the Event.

8.2 To get the bracelet, Event participants can go to one of the Credit Points where they can get the bracelet and load it with credit points, paying cash or by card. Later, they can purchase services and products from the Event using the Bracelet.

8.3 For each charge, SAGA has the possibility, but not the obligation, to give the Event participant a proof of the amount deposited on the wristband.

8.4 Unused amounts on bracelets can be exchanged for cash, through the process called REFUND (REFUND), under the conditions imposed by SAGA and only if the amount on the bracelet is greater than or equal to the amount of 10 RON. For the avoidance of doubt, SAGA will not provide a REFUND for any amount below 10 RON, as it is the duty and exclusive obligation of the festival participant to load the appropriate amount on the wristband, so that he can request a refund of the remaining unused amounts on the wristband.

8.5 The return of the amounts can be made during the festival at the work point specially set up for this purpose on the perimeter of the festival, which will be announced a few days before the start of the Event, at any time during the festival. After the end of the Event, the return will be made to a special point set up for this purpose, the location of which will be announced a few days before the start of the festival. After the end of the festival, the refund will not be possible later than June 27, 2023, 12:00 p.m. Any request received after the date and time expressly indicated will not be considered by SAGA. In this situation, SAGA cannot be held guilty for not returning the amount to the festival participant, being the duty and exclusive obligation of the festival participant to respect the date and time by which he can make the request for the restitution of the amounts left unused on the bracelet. For reasons of efficiency and for the convenience and security of visitors, a cashless payment system will be used. 

HOWEVER, WE RECOMMEND VISITORS TO MAKE THE REFUND REQUEST NO LATER THAN THE TIME THEY LEAVE THE EVENT ON THEIR LAST DAY OF PARTICIPATION.

8.6 In order to make the refund, the participant in the vestibule must wear the bracelet on his hand and make sure that it shows no signs of compromise/damage (except for cases agreed by SAGA), otherwise the refund will not be made. Thereby, unused amounts on the bracelet can be exchanged for cash, provided that the participant on the festival returns the bracelet at the work point specially set up for this purpose. If the participant does not present the bracelet, the return of the cash will not be possible.

 1. Liability

9.1 The Visitor attends the Event at his own risk. 

9.2 SAGA does not accept any liability for hearing loss, vision loss, blindness and/or other physical injuries and/or damage to goods, such as – but not limited to – clothing, whether or not inflicted by other visitors to the Event. SAGA explicitly advises the Visitor to wear ear protection during the Event. 

9.3 SAGA will only be liable for damage to the Visitor that is the result of negligence attributable directly to SAGA.

9.4 The total liability of SAGA hereunder is limited to compensation of reasonable, documented and direct out-of-pocket expenses and damages of the Visitor to a maximum of the amount paid under the third party general liability insurance of SAGA. 

9.5 SAGA’s liability for indirect damage, including consequential loss, immaterial damages, lost profits, missed savings and/or damage due to business interruption, is excluded. 

9.6 The Visitor is obliged to report any damages within 48 hours after the Event to SAGA via info@sagafestival.com or otherwise any right to claim damages is declined. 

9.7 The Visitor is obliged to report any complaints within 30 days after the Event to SAGA via info@sagafestival.com or otherwise any right to compensation is declined. 

9.8 If SAGA directly or indirectly engages any subordinates, non-subordinates, auxiliary persons, third parties and/or other persons in performing the agreement, any liability of SAGA will be excluded, and SAGA will not be liable for damage caused by these persons. 

9.9 SAGA will endeavor to ensure that the Event will be performed as much as reasonably possible according to the time schedule and line-up announced. However, SAGA cannot be held liable for any changes and/or deviations and for any damage that might arise from this for the Visitor. SAGA can also not be held liable with regard to the way in which the artist performs and the length of the artists’ performance. The start time indicated on the Admission Ticket, or the unfolding of the Event can be modified with or without the will of SAGA, in which case SAGA will not be held liable in any way. 

9.10 The Visitor shall indemnify SAGA against any claims by third parties with regard to the damage for which the Visitor will be liable towards these third parties. The Visitor shall compensate SAGA for any damage including all legal costs incurred by SAGA that might be the result of any claim by those third parties. 

 1. Cancellation and postponement 

10.1 In the event of force majeure, SAGA is entitled to reschedule the Event to another date or location or to cancel the Event, without being held liable in any way to the Visitors for these decisions. Force majeure includes – without limitation – extraordinary weather conditions precluding or endangering the performances of the artists, strikes, fire, global health concerns, epidemics, pandemics (such as the present COVID-19 crisis), collapse, fights, regulations imposed by the authorities, war conditions, social disorders, terrorist threat and any other circumstances beyond the control of SAGA. In case of cancellation or postponement SAGA will make this decision public by media and/or by publishing its decision on www.sagafestival.com. SAGA will not be responsible for any damages arising from moving the date or postponing the Event, as referred to above. If the Event is moved, postponed or canceled, as referred to above, SAGA will publicize this fact as far as possible in the manner that it deems appropriate, including on the website, among others through mentioning the applicable terms for a refund (if appropriate) of the amounts of money paid by the Visitor.  

10.2 In any of the above-mentioned cases SAGA will not pay any penalty or legal interest to the Visitor. At the same time, if the Event is canceled or rescheduled for reasons beyond the control of SAGA, the Visitor undertakes to refrain from any action or litigation against SAGA, both in terms of the Event itself and the voucher and / or reimbursement of any amount of money. 

10.3 If the Event is not banned by the authorities nor canceled, moved or postponed by SAGA because of force majeure, but a Visitor nevertheless decides not to attend the Event due to, for example, fear, health problems or disappointment weather, the Visitor cancels at his own expense. 

10.4 To the extent that Romania will be in a state of emergency or in a state of alert, regardless of the reason, the special legal provisions applicable at that time will apply.

 1. Installment payment plan. Access for persons with disabilities to events  

11.1 In certain situations, strictly announced and defined by SAGA, the Visitor will be allowed to pay the amounts due in installments, according to a payment plan, starting with a down payment followed by a certain monthly amount until the total price is fully paid. SAGA will offer Visitors the opportunity to make use of a ticket installment payment plan, consisting in the payment of the price of the Admission Ticket in 6(six) installments according to the specific payment plan terms, posted on www.sagafestival.com

IN CASE THAT THE VISITOR FAILS TO TIMELY PAY (ONE OF) THE INSTALLMENTS, SAGA SHALL GRANT THE VISITOR A REMEDY PERIOD OF 14 DAYS TO FULFILL HIS OR HER PAYMENT OBLIGATIONS. IN CASE THAT, AFTER THOSE 14 DAYS, THE VISITOR STILL HAS NOT PAID THE OUTSTANDING INSTALLMENT(S), SAGA WILL CANCEL THE ISSUED ADMISSION TICKET AND WILL NOT REFUND THE PAYMENTS ALREADY MADE BY THE VISITOR, REGARDLESS OF THEIR VALUE. 

11.2 Access for persons with disabilities to events  

People with disabilities have free access to cultural-artistic events organized by SAGA, by prior registration. 

In order to come to the aid of persons with disabilities, according to law no. 448/2006, for the events or performances organized by SAGA, we allocate a number of invitations, established by SAGA for each event. 

Access: 

People with disabilities, regardless of their degree of disability, can be assisted by an accompanying adult who, in turn, has free access to the event too. 

Minors with a medium, severe or grave disability, as well as those placed under judicial interdiction must be accompanied by the legal representative (parent / legal guardian / curator) or by an adult who has been empowered in this regard by the legal representative.  

Minors with a mild degree of disability may attend the event unaccompanied but must present parental consent to be allowed access. 

Adults with medium, severe or grave disabilities must be accompanied by an adult as a companion. 

Grants and access to events organized by SAGA will be made only on the basis of personal identification. 

In order to receive these invitations (in the situations provided above), please register on the nominal table at the e-mail address info@sagafestival.com  and also attach the scanned supporting documents: 

– Identity Card of the disabled person; 

– the medical certificate issued in accordance with the law stating the type and degree of disability and the card granted to persons with disabilities (if any); 

– Identity Card of the accompanying person (if applicable); 

– the document stating the status of the attendant.  

– Parental agreement / special power of attorney if applicable; 

Parent/Legal Representative/Companion is fully responsible both during the event and before / after it for any effect / manifestation of the person accompanying him, which could result from the event. The organizer is relieved of any liability and cannot be held for any incident or accident involving minors or persons with disabilities.

Access to the event will be made only on the basis of identity documents, both for the disabled person and for his / her companion. SAGA reserves the right to deny access to the Event to persons with disabilities who do not present these original documents. If SAGA has justified and well-founded doubts about the validity or authenticity of the documents presented, it reserves the right to make the necessary checks and to deny access to the person in question and the companion, as the case may be.

Warning! 

The sound level and the light or pyrotechnic effects used in some of the events organized by SAGA may have negative effects on people with some neuro-mental disorders. Before requesting registration in order to participate in an event, please inform yourself about its content and its development and consult, as appropriate, a specialist doctor. By participating in the Event, the Visitor/legal representative/companion declares that he is fully responsible for his medical condition, SAGA being exempted from any liability.

 1. Standholders at the Event

At the Event, Visitors may be offered products by Third Parties, such as merchandise items and food or beverages. With regard to this please be noted that SAGA is not a party to any agreement between the Visitor and the Third Party. The Consumer will try, buy or consume products delivered by the Third Parties at his own risk and indemnifies SAGA against any claim for costs or damages that may arise from an agreement between the Visitor and the Third Party. The visitor will try, purchase or consume the products delivered by third parties at their own risk and will indemnify SAGA against any claim for costs or damages that may result from an agreement between the visitor and the third party. Visitors expressly confirm that they cannot raise any claim against SAGA in connection with products and services offered by third parties. SAGA declares that it is not responsible in any way in connection with the products and services provided by third parties.

III General conditions for online purchases

 1. Offer, Formation of Distance Contract

1.1 These General Conditions are applicable to any offer by SAGA and to any Distance Contract between SAGA and the Consumer with regard to buying and delivering Products and Digital Content. 

1.2 The offer includes a complete and accurate description of the products offered, digital content and/or services and will specify in particular:

 1. a) the major characteristics of the items or the services;
 2. b) the identity of SAGA;
 3. c) the address where SAGA is established and the telephone number, fax and e-mail address;
 4. d) the total price of the items and/or services including all taxes, where appropriate, all extra freight, delivery or postage charges and any other costs;
 5. e) the payment method, delivery, execution, the period within which SAGA undertakes to deliver the item and/or service and the SAGA complaint resolution procedure;
 6. f) Any repair or replacement of the products will be made within a period of time, agreed by agreement, in writing, between SAGA and the Consumer, taking into account the nature of the products and the purpose for which he requested the products. The established time period may not exceed 15 calendar days from the date on which the Consumer, as the case may be, informed SAGA of the non-conformity of the product or handed over the product to SAGA or to the person designated by SAGA on the basis of a handover document.
 7. g) when a right to dissolve the agreement exists, the conditions, the period and the modalities for exercising this right, as well as the model form for dissolution;
 8. h) the fact that the Consumer will have to bear the costs of returning the items in the event of the right to dissolve being exercised and, if the items by their nature cannot be returned via ordinary mail, the costs of returning the items; 
 9. i) if the right to dissolve the agreement is not provided for, the information that the consumer has no right of dissolution or, insofar as this is applicable, the circumstances in which the consumer renounces his right of dissolution;
 10. j) a statement regarding the existence of compliance requirements for goods, digital content and digital services;
 11. k) the existence and the conditions of assistance to the Consumer after the sale, of after-sale services and of commercial warranties;
 12. l) insofar as this is applicable, the functionality of digital content including applicable technical security features;
 13. m) insofar as is applicable, the relevant interoperability of digital content with hardware and software of which SAGA is aware or can reasonably be assumed to be aware of;
 14. n) insofar as this is applicable, any relevant compatibility and interoperability of goods with digital elements, digital content and digital services of which the professional is aware or can reasonably be assumed to be aware;
 15. o) insofar as this is applicable, the possibility and method of resorting to an extrajudicial mechanism for submitting and resolving complaints to which the professional submits.

1.3  Distance selling aimed at continuous or periodic delivery of items or services is excluded from a Distance Contract.  

1.4  SAGA is not bound by the offer if it contains an obvious error and/or fault. 

1.5  The Distance Contract between SAGA and the Consumer is concluded at acceptance of the offer by the Consumer. A constitutive requirement for this acceptance is the acceptance electronically of these General Conditions. 

1.6  After conclusion of the Distance Contract in accordance with the previous clause 1.5, SAGA will immediately confirm its receipt to the Consumer via email. This email shall include all the information as referred to in Chapter III, Article 1.2, previously mentioned. 

 1.7 SAGA is entitled to refuse an order after acceptance of the offer by the Consumer if in the opinion of SAGA there is a reasonable chance that the Consumer will not fulfill his or her payment obligations and/or the Distance Contract cannot be carried out responsibly for any other reason. 

 1. Cooling-off

2.1 The Consumer can dissolve the Distance Contract with regard to the delivery of Products without stating the reasons up to a period of fourteen days after the date on which the Consumer received the Product. 

2.2 The Consumer can cancel the Distance Contract with regard to the delivery of Digital Content without stating the reasons up to a period of fourteen days after the date on which the agreement has been formed. 

2.3 The Consumer will exercise this right by sending SAGA the completed form for cancellation at the e-mail address office@bilete.ro, indicating the bank account to which the amount of money is to be returned. The consumer can send a simple request or use the withdrawal form in Annex B of Ordinance 34/2014.

2.4 If SAGA has not supplied the required information for cancellation to the Consumer timely, the (extended) cooling-off period will end twelve months after the termination of the (original) cooling-off period. If SAGA has provided the Consumer with the said information within twelve months after the (original) cooling-off period commenced, the (extended) cooling-off period will expire 14 days after the date on which the Consumer received the required information on a durable data carrier. 

2.5  The burden of proof with regard to the accurate and timely exercise of the right of revocation rests on the Consumer. 

 1. Rights and obligations in exercising the right of revocation 

3.1 The Consumer shall return the Products received by him or her immediately or at the latest within fourteen days after issuing the statement of revocation. 

3.2 The Consumer shall bear the direct costs of returning the Product.

3.3 During the cooling-off period the Consumer must handle the Product and the packaging with due care. The Consumer shall only unwrap or use the Product to the extent it is necessary to determine the nature, the characteristics and the operation of the Product. The Consumer is liable for any decrease in value of the Product that is the result of the use of the Product going beyond the provisions set out in this Clause. 

3.4 After the cancellation of the Distance Contract SAGA shall immediately or at the latest within fourteen days after the date on which the statement of revocation has been received, refund all amounts received from the Consumer, including the delivery costs. For the refund SAGA will use the same payment method as used by the Consumer. 

3.5  Unless SAGA itself collects the Product delivered following the cancellation of the agreement, the Consumer is entitled to the refund after receipt of the Product by SAGA or after the Consumer provides proof of return of the Product, whichever is the earliest. 

 1. Exclusion of right of cancellation  

4.1 The Consumer has no right of cancellation, in particular in case of: 

 1. a) the delivery of audio and video recordings and computer software (Products) the seal of which has been broken after delivery;
 2. b) the provision of services in connection with leisure activities including the delivery of Admission Tickets and associated agreement with regard to visiting an Event;
 3. c) the delivery of Digital Content insofar as:

1)        SAGA started the performance of the Distance Contract with the explicit prior consent of the Consumer; and 

2)        the Consumer stated that he or she renounced his or her right of cancellation. 

 1. Prices

5.1 All prices indicated on the Website are including VAT and excluding freight, delivery or postage charges. The costs for the use of means of communication are not passed on to the Consumer. SAGA shall not increase the stipulated price within a period of three months after the Distance Contract has been formed. However, SAGA reserves the right to change the prices in connection with a statutory VAT change or by any other effect of applicable law. 

 1. Payment

6.1 The Consumer must pay the amounts due at the latest within 14 days after conclusion of the Distance Contract in accordance with the instructions provided by SAGA and/or the payment service provider appointed by SAGA. 

6.2 The Consumer is obliged to pay the purchase price prior to SAGA having to execute delivery of the items and/or services. 

6.3  If the Consumer does not fulfill his or her payment obligation(s) timely, SAGA shall grant Consumer a further period of 14 days to fulfill his payment obligations. At expiration of the extended payment term, Consumer will owe the statutory interest on the amount still outstanding and SAGA is entitled to charge the extra-judicial collection expenses. Furthermore, in case that the Consumer fails to pay all and complete the installments, SAGA shall not be obliged to refund the payments made by the Consumer, regardless of their value.   

 1. Fulfillment, conformity, extra warrant

7.1 SAGA guarantees that the Products and the Digital Content comply with the Distance Contract, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of soundness and/or usefulness and the legal provisions existing on the date on which the agreement is formed. 

 1. Delivery

8.1 SAGA shall deliver the agreed Products and/or Digital Content to the Consumer at the latest within thirty days after the Distance Contract has been formed. 

8.2 The delivery of Products will take place via regular mail. The place of delivery is the address specified by the Consumer. 

8.3 The risk of damage to and/or lost Products rests with SAGA up to the moment of delivery to the Consumer.  

8.4 The delivery of Digital Content takes place by means of an internet connection in a file format customary at the moment of delivery. The Consumer is responsible for his access to a sufficiently fast internet connection and for having the required internet communication technology (ICT) equipment such as, but not limited to, a computer, tablet or smartphone, in order to be able to receive and play the Digital Content. 

8.5 At the moment of delivery the Consumer will acquire the right to use, play, listen to and view the Digital Content (right of use). However, SAGA reserves on behalf of itself and/or entitled third parties all intellectual property rights with regard to the Digital Content, such as, but not limited to, publishing, commercial use, reproducing and (digitally) lending the Digital Content. 

8.6 If the delivery of Products and/or Digital Content is delayed or if an order cannot be carried out or only partly, whether or not for technical reasons, the Consumer will be informed of this as soon as possible but at the latest within thirty days after the Distance Contract has been formed. In that case the Consumer will be entitled to cancel the Distance Contract without any costs. After the cancellation SAGA shall refund the amount that the Consumer paid,  no more than 7 days after the cancellation of the contract.  

 1. Duty of complaint

9.1 The Consumer is obliged to examine as soon as possible after the delivery whether the Product and/or the Digital Content complies with the Distance Contract. The Consumer can no longer invoke that the item which has been delivered does not comply with the Distance Contract if he has not informed SAGA of this within a reasonable period after his discovery. A notice up to two months after discovery is in this connection considered as within due time. 

 1. Final provisions
 2. Personal data

1.1 SAGA will process the personal data of the Counterparty in conformity with its privacy policy and cookie policy. This privacy policy can be viewed via the Website. 

 1. Other provisions

2.1 If one or more provisions in the General Conditions are invalid or are annulled, the remaining provisions will remain fully applicable. In that case SAGA and the Counterparty will replace the invalid or annulled provision(s) by (a) legally valid provision(s) seeking as much as possible a connection with the original intent of the respective Clause.  

2.2  SAGA is at all times entitled to amend these General Conditions unilaterally.  

 1. Applicable law, competent court. Alternative Dispute Resolution (AL/SOL)

3.1 These General Conditions and the associated agreement are exclusively governed by the Romanian law. In case of any disputes arising between Saga and Visitors/Consumers, an amicable solution will be tried first.

3.2 To the extent that settlement is not possible amicably, any disputes arising from or associated with the General Conditions and the associated agreement will be submitted for settlement exclusively to the competent courts in Bucharest.

3.3 Consumers who have any kind of complaint regarding the Product/Digital Content provided have the possibility of sending a notification to the email address info@sagafestival.com. The maximum deadline for solving these notifications by SAGA is 30 calendar days from the date of their receipt. To the extent that consumers: (i) do not receive a response at the end of 30 days from SAGA or (ii) are dissatisfied with the way in which the referral/complaint was handled by SAGA, they can appeal to alternative resolution procedures (SAL /SOIL).

 1. 4 With a view to the alternative resolution of disputes, the Buyer’s notification or complaint can be submitted in writing directly to the Department of Alternative Resolution of Disputes of the National Authority for Consumer Protection at the following contact details: address: Bucharest, Boulevard Aviatorilor no. 72, sector 1, postal code 011865, phone: 021.307.67.69; fax: 021.314.34.62, e-mail: dsal@anpc.ro. The Alternative Dispute Resolution Directorate of the National Authority for Consumer Protection is competent to alternatively resolve national and cross-border disputes arising from sales contracts or service contracts concluded with a trader operating in Romania and is included in the list of ADR entities at the level European, available at the following link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. For more details, Buyers can access the link displayed on the website in the ANPC – SAL.

3.5 Considering the provisions of Regulation (EU) no. 524/2013 regarding the online resolution of consumer disputes and amending Regulation (EC) no. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC, the User/Buyer has the possibility to opt for the out-of-court settlement of any disputes, and by using the European online dispute resolution platform (SOL platform), a digital tool created by the European Commission to facilitate the independent, impartial, transparent, effective, quick and fair settlement, by extrajudicial means, of disputes concerning contractual obligations resulting from contracts for the sale or provision of online services between a consumer residing in the European Union and a merchant established in the European Union. In this sense, the existing link in the section: Online dispute resolution

3.6 SAL and SOL do not represent two different mechanisms for solving possible notifications/complaints, being one and the same mechanism.

Termeni & condiții brățară festival SAGA

Temeni & conditii pentru bratara SAGA (Festipay wristband) emis de SAGA Festival SRL

 1. CONDITII GENERALE

Scopul acestor Termeni și Condiții Generale (în continuare CGV) este de a stabili condițiile generale de utilizare a cipului voucher Festipay (brățară și/sau card, în continuare brățară, sau brățară Festipay) emis de ( SAGA Festival SRL, București Str. D.I. Mendeleev Nr. 5, Et. 1, camera nr. 1, Sector 1, Sector 1, denumit în continuare Organizator) la evenimentul organizat de Organizator desfășurat în anul 2023. 23-25 iunie, precum și drepturile și obligațiile Organizatorului și ale persoanelor fizice care utilizează brățara (în continuare vizitator sau deținător de brățară) cu privire la utilizarea brățării

Prin preluarea brățării, deținătorul brățării este de acord cu dispozițiile prezentelor CGC și acceptă să fie obligat prin acestea. Brățara Festipay este un voucher electronic emis de către Organizator, care va fi utilizat – exclusiv sau neexclusiv – ca mijloc de plată la evenimentul organizat de către Organizator, așa cum este stipulat în mod unilateral de către Organizator. Brățara este o brățară RFID bazată pe tehnologia no-touch. Brățara nu poate fi considerată o brățară bancară sau un mijloc de plată echivalent cu numerar.

Brățara de mână poate fi utilizată pentru plăți în 2023. 23-25 iunie la Festivalul SAGA 2023, în perioada de desfășurare a acestui eveniment, la facilitățile comerciale care funcționează la locul evenimentului puse la dispoziție de Organizator.

Data de expirare a brățării: 2023. 28 iunie 00:01 AM

Brățara nu conține nicio informație despre deținătorii de brățări. Brățara este valabilă de la preluare, ea poate fi utilizată în urma reîncărcării acesteia.

 

Moneda RON
Suma minimă pentru prima încărcare 50
Suma minimă pentru suplimentare 10
Suma maximă de reîncărcare (și soldul total) 2000
Comisionul de comoditate pentru reîncărcarea brățării bancare 0
Taxa de depunere a brățărilor 0
Politica de rotunjire a rambursărilor La cea mai apropiată sumă întreagă
metoda de rambursare In cadrul festivalului, la punctele de incarcare

 

 1. REÎNCĂRCAREA SOLDULUI, ÎNLOCUIREA BRĂȚĂRII

Fiecare brățară are un singur sold. Soldul poate fi reîncărcat numai în RON. Reclamațiile pot fi făcute numai la punctul de reîncărcare care urmează reîncărcării, adică la tranzacție, dacă diferența poate fi determinată în mod clar. După părăsirea punctului de reîncărcare, nu se acceptă nicio reclamație.

Înlocuirea unei brățări pierdute poate fi solicitată personal la punctul de asistență, după anularea brățării. Soldul brățării anulate se transferă pe noua brățară în termen de 30 de minute la punctul Helpdesk. (A se vedea, de asemenea: regulile de înlocuire a brățării și de anulare a brățării de la articolele 6 și 7 din prezentele CGC)

 

 1. PLATA CU BRATARA

Plata se face la vânzători cu ajutorul terminalelor de plată. Terminalul are două părți:

(i) un cititor cu afișaj, care este plasat pe tejghea și este bine vizibil pentru posesorul brățării; și

(ii) un terminal POS, care este plasat pe tejghea pentru vânzătorul din magazin și nu este neapărat vizibil pentru vizitator.

Procesul de plată:

(i) vânzătorul introduce suma finală a achiziției în casa de marcat și în terminalul POS;

(ii) după ce este dată suma de cumpărare, aceasta este afișată pe ecranul cititorului, iar dacă vizitatorul acceptă suma indicată, acesta pune brățara la cititor, cu care are loc tranzacția;

(iii) soldul bonului este diminuat cu suma respectivă;

(vi) afișajul cititorului arată noul sold. 

 

În cazul în care tranzacția a fost efectuată din greșeală cu o sumă incorectă sau dacă trebuie anulată din orice motiv, acest lucru se poate face la terminalul de plată. Anularea unei tranzacții este posibilă numai la terminalul la care a fost efectuată tranzacția și numai dacă aceasta a fost ultima tranzacție efectuată atât în ceea ce privește terminalul 

și brățara. În caz contrar, anularea tranzacției nu este posibilă. Factura de achiziție este furnizată de vânzător.

În cazul în care produsul achiziționat este preluat de către vizitator, atunci condițiile privind returnarea produsului sunt stabilite de către vânzător și cumpărător în conformitate cu legile relevante în vigoare. 

 1. VERIFICAREA SOLDULUI

Soldul brățării cu voucher poate fi verificat la vânzătorii care acceptă brățările, în aplicația Festipay și la punctele de reîncărcare. Vizitatorul acceptă baza de date și declarația Organizatorului privind soldul brățărilor ca fiind definitive și aplicabile.

 1.  ÎNLOCUIREA BRĂȚĂRII

În cazul în care brățara vizitatorului este pierdută sau deteriorată în vreun fel, este posibil să se solicite o nouă brățară. Transferul soldului se efectuează la punctul (punctele) de asistență. În momentul transferului soldului, persoana care solicită transferul trebuie să se identifice cu un document de identitate (brățară de identificare, pașaport) și să accepte ca datele sale personale (nume, adresă, nr. brățară de identificare sau nr. pașaport, număr de telefon) să fie înregistrate. Datele înregistrate în acest mod nu vor fi prelucrate, ci vor fi utilizate numai în conformitate cu și în conformitate cu dispozițiile Legii CXII din 2011 privind autodeterminarea informației și libertatea de informare și cu alte legi relevante. În cazul în care furnizarea datelor este refuzată, asistentul Helpdesk nu este obligat să efectueze tranzacția. În cazul unui transfer, vizitatorul este informat cu privire la procedura de transfer și acceptă ca aceasta să fie efectuată în conformitate cu termenii de mai sus. În cazul unei brățări deteriorate, este necesar ca vechea brățară să fie prezentată și anulată pentru a putea achiziționa o nouă brățară.

 1. RAMBURSARE ONLINE

Soldul rămas poate fi rambursat NUMAI prin transfer bancar după ce se completează un formular de înregistrare (poate fi găsit pe site-ul web al organizatorului), folosind numărul brățării și codul PIN.

Politica de rambursare și metoda efectivă sunt definite de Organizator.

 1. Cod PIN 

Fiecare brățară activă are un cod PIN. Codul este scris pe chitanța tipărită de la prima încărcare sau atunci când brățara este schimbată. 

În cazul în care chitanța cu codul PIN este pierdută, vizitatorii pot solicita codul la punctul de asistență.

 1. PROCESARE DATE 

Vizitatorul confirma și este de acord ca datele sale personale să fie folosite de către Festipay Zrt. (1126 Budapest, Derkovits utca 3-5., nr. de înregistrare: 01-10-048644, nr. de impozit: 25405983243), care operează sistemul de vouchere, în legătură cu utilizarea voucherului, în conformitate cu prevederile Legii CXII din 2011 privind autodeterminarea informației și libertatea de informare, precum și cu alte legi în vigoare privind protecția datelor. Datele sunt stocate după eveniment în conformitate cu legile relevante, iar apoi sunt șterse.

Datele utilizate nu pot fi legate de o persoană, cu excepția cazului de înregistrare, când vizitatorul consimte în mod voluntar la utilizarea datelor. În cazul înregistrării prin intermediul telefonului mobil, datele vor fi asociate doar cu un număr de telefon mobil. În cazul înregistrării prin intermediul aplicației Festipay, datele vor fi legate de adresa de e-mail și de numele vizitatorului.

Scopul principal al utilizării datelor este înregistrarea brățărilor cu vouchere.

Vizitatorul (cu inactivarea simultană a brățării sale) poate solicita ștergerea datelor sale personale (adică retragerea consimțământului pentru utilizarea datelor sale personale). Ștergerea poate fi solicitată de la Festipay Zrt. prin poștă sau prin e-mail. Vizitatorul își poate retrage – în totalitate sau parțial – consimțământul dat anterior, fără a fi obligat să precizeze motivele, Festipay Zrt. după primirea notificării privind retragerea și inactivarea brățării va dispune imediat încetarea utilizării datelor și va șterge irevocabil vizitatorul din registrul său și va șterge datele cu caracter personal privind retragerea, despre care îl notifică pe solicitant.

 

 1. RECLAMATII, ANULARE

Reclamațiile pot fi făcute numai dacă este prezentată și brățara.

Odată cu acceptarea de către vizitator a prezentului document, Organizatorul și vizitatorul sunt de acord că orice pretenții care decurg din raportul juridic specificat în prezentul document pot fi puse în aplicare numai în termen de 6 luni, în conformitate cu articolul 6:22. § (3) din Codul civil maghiar.

Nu se vor face fotografii sau înregistrări video sau orice altă înregistrare vizuală a punctelor de reîncărcare (fie din exterior, fie din interior), sau a angajaților de acolo. Pentru astfel de înregistrări este necesar acordul prealabil scris al Festipay Zrt. Regulile de mai sus se aplică și în cazul tuturor înregistrărilor audio sau video ale angajaților de la punctele de reîncărcare.

Organizatorul are dreptul de a modifica unilateral prezentele CTG, înțelegând că va notifica simultan vizitatorii cu privire la aceasta.

CONDIȚII GENERALE APLICABILE EVENIMENTELOR ORGANIZATE DE SAGA FESTIVAL SRL PENTRU EVENIMENTUL SAGA 2024

 

 •  Aspecte Generale
 •  Condiții generale privind biletele de acces și vizitele la eveniment
 1.  Condiții generale pentru achiziții online
 2.  Dispoziții finale

 

 • Aspecte Generale
 1. Definiții 

În sensul acestor Condiții Generale se aplică următoarele definiții: 

‘SAGA’: Societatea privată cu răspundere limitată, SAGA FESTIVAL SRL, cu sediul social în București, sector 1, str. D.I. Mendeleev, nr. 5, Etaj 1, camera 2., J40/2309/2020; Cod unic de înregistrare 42279335 și/sau societățile afiliate; 

„Condiții generale”: Aceste condiții generale; 

 „Vizitator”: Consumatorul care vizitează site-ul web și /sau care cumpără un bilet de acces pentru un eveniment și/sau care vizitează un eveniment; 

„Consumator”: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

„Conținut digital”: înseamnă acele date care sunt produse și livrate în formă digitală; 

„Eveniment”: un eveniment organizat în România de către SAGA, în cel mai larg sens al cuvântului, inclusiv evenimente în interior, evenimente în aer liber și festivaluri de muzică; 

„Produs”: mărfuri, îmbrăcăminte, afișe, cărți, suporturi de materiale, CD-uri și DVD-uri; sau orice bun mobil corporal;

„Contract la distanță”: orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

„Bilet de acces”: un document fizic și/sau digital, bilet sau cod de bare livrat Vizitatorului de către SAGA și / sau o organizație oficială de vânzări angajată de SAGA, care dă dreptul titularului de a accesa și / sau de a participa la un eveniment; 

„Site web: „sagafestival.com” și / sau orice site oficial aparținând lui SAGA; 

„Cocontractant”: un vizitator, un consumator sau un furnizor, în sensul prezentelor Condiții Generale; 

„Terță parte”: orice parte care vinde un produs sau un serviciu în legătură cu evenimentul, nefiind SAGA.

2.Aplicabilitate

2.1 Aceste Condiții Generale sunt aplicabile tuturor ofertelor făcute de SAGA și tuturor acordurilor dintre SAGA și Co-contractant indicate în acest document. 

2.2 De asemenea, aceste Condiții Generale se aplică și acordurilor încheiate cu intervenția unei organizații oficiale de vânzări angajate de SAGA, cum ar fi, dar fără a se limita la paylogic.com,  bilete.ro sau iabilet.ro.

2.3 În cazul în care un eveniment este organizat de o societate afiliată la SAGA, aceste Condiții Generale vor fi aplicabile cu condiția să poată fi consultate pe site-ul web al evenimentului respectiv. Prin urmare, societatea respectivă va fi partea contractantă și, de asemenea, „utilizatorul” acestor Condiții Generale în conformitate cu legea română. 

2.4 Prin prezenta se respinge de către SAGA aplicabilitatea oricăror termeni și condiții ale Co-contractantului, Condițiile Generale fiind singurii termeni și condiții care se aplică în orice raport juridic dintre SAGA și co-contractant. 

2.5 Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile Condițiilor Generale sau a Politicii de confidențialitate și Politicii Cookies, vă rugăm să nu accesați, navigați sau utilizați Site-ul web și nici serviciile, informațiile, produsele, materialele sau alte asemenea cuprinse în Site-ul web.

2.6 Orice derogare de la Condițiile Generale va fi obligatorie numai în situația în care SAGA a fost de acord cu această derogare în scris.

2.7 Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a produselor și serviciilor SAGA, cocontractantul trebuie sa verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului web Condițiile Generale. Dacă alegeți să omiteți să analizați Condițiile Generale, dar utilizați Site-ul web, vom considera ca ați acceptat acest set de Condiții Generale (inclusiv orice actualizare a acestora).

 1. Vizualizare

3.1 Pentru încheierea acordului, Condițiile Generale sunt puse la dispoziție pe cale electronică, astfel încât co-contractanții să le poată salva pe un suport durabil de date. De asemenea, Condițiile Generale pot fi consultate prin intermediul Site-ului web. În plus, la prima cerere, aceste Condiții Generale vor fi trimise pe cale electronică sau într-un alt mod către Cocontractant. În acest scop poate fi trimisă o cerere la adresa de email: info@sagafestival.com.

 1. Modificări

4.1 SAGA își rezervă dreptul de a modifica unilateral Condițiile Generale. Versiunea modificată a Condițiilor Generale va fi publicată în mod clar pe Site-ul Web relevant. Versiunea modificată a Condițiilor Generale va intra în vigoare din momentul publicării, fiind aplicabilă cocontractanților din momentul publicării.

 • Condiții generale privind biletele de acces și vizitele la evenimente
 1. Formarea acordului (contractului)

1.1 Acordul (contractul) dintre SAGA și Vizitator în ceea ce privește vânzarea și livrarea biletelor de acces și vizitarea unui eveniment se încheie în momentul în care Vizitatorul comandă și/sau cumpără un bilet de acces pentru eveniment de la SAGA sau de la o organizație oficială de (pre-) vânzare angajată de SAGA. Aceste Condiții Generale sunt aplicabile tuturor Biletelor de acces și fac parte integrantă din acordul menționat. Prin achiziția și/sau utilizarea unui bilet de acces și / sau participarea la un eveniment, vizitatorul acceptă conținutul acestor Condiții Generale, inclusiv orice modificare ulterioară a acestora.

 1. Tipuri de Bilete de acces

Participarea la Eveniment se face utilizând unul din următoarele tipuri de Bilete:

3 Day Ga – Garantează Vizitatorului accesul în cadrul Evenimentului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi de la ora 16:00 și până la sfârșitul Evenimentului la ora 5:00. 

3 Day Ga – Under 21 –  Garantează Vizitatorului care nu a împlinit vârsta de 22 ani accesul în cadrul Evenimentului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi de la ora  16:00 și până la sfârșitul Evenimentului 5:00.

3 Day Ga + – Garantează Vizitatorului accesul în cadrul Evenimentului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi de la ora 16:00 și până la sfârșitul Evenimentului  5:00.

 

3 Day Ga VIP – Garantează Vizitatorului accesul la fast line și la platforma VIP în cadrul Evenimentului pentru toată perioada desfășurării acestuia și este valabil doar pentru persoane peste 18 ani, începând din prima zi de la ora  16:00  și până la sfârșitul Evenimentului  5:00 . 

Bilete de o zi  – garantează Vizitatorului accesul la Eveniment pe ziua respectivă, începând cu ora 16:00 și până ziua următoare la ora5:00 , oră la care încetează valabilitatea Biletului de acces, iar Vizitatorul nu mai are acces în cadrul Evenimentului

 1. Biletul de acces

3.1 Biletul de acces dă dreptul Vizitatorului să aibă acces și să participe la eveniment. Vizitatorul nu va avea acces la eveniment decât prin prezentarea unui bilet de acces valid, personalizat cu numele complet al titularului și nedeteriorat. Biletul de acces va fi dat o singură dată și dă dreptul persoanei să participe la eveniment. Doar Vizitatorul care la începutul evenimentului este primul care arată biletul de acces va avea acces.. Biletul de acces rămâne proprietatea SAGA.  

3.2 Pentru accesul la eveniment, Vizitatorul trebuie sa se asigure ca numele înscris pe Biletul de acces este același cu numele de pe actul sau de identitate. SAGA își rezerva dreptul sa verifice conformitatea dintre datele înscrise pe Biletul de Access si un act de identitate original și valid al Vizitatorului-ambele trebuind să fie prezentate împreună la accesul la eveniment. 

3.3 SAGA presupune că titularul acestui bilet de acces este și persoana care a cumpărat biletul de acces. SAGA nu este obligată să efectueze verificări suplimentare cu privire la biletele de acces valabile. Vizitatorul însuși trebuie să se asigure că devine și rămâne titularul biletului de acces furnizat de SAGA sau de la o organizație de (pre-) vânzare angajată de SAGA. Din momentul în care biletul de acces a fost furnizat Vizitatorului, riscul privind pierderea, furtul, deteriorarea sau abuzul biletului de acces revine Vizitatorului. 

3.4 SAGA își rezervă dreptul de a impune un număr maxim de bilete de acces care pot fi comandate per persoană, iar Vizitatorul este obligat să respecte numărul maxim impus de SAGA. 

3.5 SAGA garantează validitatea biletului de acces numai dacă biletul de acces a fost cumpărat de la SAGA sau de la o adresă de (pre-)vânzare recunoscută de SAGA. Obligația de probă revine, în această privință, Vizitatorului. 

3.6 SAGA își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor care participă la Eveniment, atât anterior cât și pe întreaga durată a Evenimentului. Biletele de acces pentru participarea la eveniment, oferă acces cumpărătorului în perimetrul evenimentului și nu la un anumit spectacol/artist.

3.7 Biletul de acces dă dreptul persoanelor cu vârsta de peste 18 (optsprezece) ani să participe la eveniment, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit. SAGA va permite accesul persoanelor cu vârsta sub 18 ani la Eveniment în următoarele condiții: 

3.7.1 Accesul minorilor între 14-18 ani va fi permis numai pe baza unui bilet valabil, a actului de identitate și fie însoțiți de părinte, fie prin prezentarea unui formular de consimțământ parental completat (care va avea conținutul stabilit de SAGA și care va fi pusă la dispoziția celor interesați în secțiunea Ghid de pe site-ul oficial al SAGA) – acordul parental trebuie să fie însoțit și de o copie a certificatului de naștere sau orice alt document care dovedește că persoana care a completat și semnat contractul parental este părintele minorului în cauză.

3.7.2 Persoanele sub 18 ani care au dobândit capacitate juridică deplină și, prin urmare, sunt considerate că au vârsta legală, trebuie să dovedească acest fapt prin orice mijloc de probă (certificat de căsătorie sau hotărâre judecătorească definitivă); în cazul acestor persoane nu mai este necesara prezentarea acordului parintesc.

3.7.3 Accesul persoanelor cu vârsta sub 14 ani este permis numai în baza unui Bilet de acces valabil și dacă sunt însoțite de unul dintre părinți. 

3.7.4 Este strict interzis ca un părinte să părăsească locația evenimentului fără minorul cu care are acces la locație.

3.7.5 Accesul minorilor sub vârsta de 10 ani este recomandată până la ora 21:00.

3.7.6 Minorii sub 7 ani au acces gratuit la Eveniment. La solicitarea persoanelor responsabile cu securitatea si monitorizare, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul este obligat să prezinte documente (carte de student, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului. Din cauza zgomotului foarte puternic produs în timpul Festivalului, Organizatorul nu recomandă prezența copiilor sub 7 ani la Festival.

3.7.7 Minorii vor primi brățări de altă culoare, ceea ce le va permite să fie mai ușor de identificat.

3.7.8 Persoanele/vizitatorii care suferă de diverse tulburări de vedere și/sau auz, indiferent de vârstă, trebuie să se informeze în prealabil despre programul și conținutul Evenimentului și, dacă este necesar, trebuie să poarte dispozitive de protecție a ochiului și auzului omologate legal. Organizatorul recomandă ca aceste dispozitive să fie folosite de toți vizitatorii cu vârsta sub 14 ani; aceste dispozitive sunt obligatorii și pentru persoanele sub 10 ani – SAGA îi place să sublinieze importanța protecției auzului, în special pentru fanii noștri mai tineri.

3.7.9 Achiziționarea și consumul de băuturi alcoolice și/sau țigări este interzisă minorilor. De asemenea, este interzisă oferirea acestor produse de către adulți minorilor.

3.7.10 Deținerea și consumul de droguri și alte substanțe interzise de lege este strict interzis tuturor participanților/vizitatorilor la eveniment și atrage răspunderea penală a contravenienților, conform Legii române în vigoare.

3.8 În cazul în care Vizitatorul pleacă după ce a intrat la Eveniment sau la locația acestuia, biletul de acces își va pierde automat valabilitatea.

 1. Interzicerea revânzării Biletului de acces

4.1 Vizitatorul este obligat să păstreze Biletul de acces pentru el însuși. Vizitatorul nu are voie să revândă biletul de acces și/sau să îl ofere spre vânzare unor terțe părți prin orice mijloc, inclusiv rețele de socializare sau orice website-uri (Facebook, Instagram, OLX, etc.)

4.2 Vizitatorul nu are voie să facă publicitate Evenimentului sau să ofere Evenimentului orice altă formă de publicitate. 

4.3 Vizitatorul nu este autorizat să transfere acordul și / sau drepturile care decurg din acesta către o terță parte, cu excepția cazului în care acest lucru este cu titlu oneros și nu în scop de profit. Această prevedere are efect juridic în temeiul dreptului proprietății. În cazul în care Vizitatorul furnizează un Bilet de acces unei terțe părți cu titlu oneros și nu în scop de profit, el este, de asemenea, obligat să impună persoanei căreia i-a pus la dispoziție Biletul de acces obligațiile impuse lui în calitate de Vizitator, astfel cum sunt prevăzute în paragrafele precedente ale acestei Clauze. Vizitatorul garantează SAGA că această persoană / aceste persoane va/vor îndeplini aceste obligații. Transferul unui Bilet de acces, în condițiile menționate mai sus, presupune în mod automat însușirea de către noul titular a tuturor drepturilor și a obligațiilor aferente, (inclusiv cele enunțate în prezentele Condiții Generale). 

4.4 În cazul în care Vizitatorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul Clauzei 3.3 din prezentele Condiții Generale , Vizitatorul va datora lui SAGA o penalitate imediat scadentă și plătibilă de 5.000,00 EUR pentru fiecare încălcare și de 1.000,00 EUR pentru fiecare zi în care încălcarea continuă, fără a aduce atingere dreptului SAGA de a pretinde de la Vizitator îndeplinirea specifică și / sau despăgubirea pentru pierderea suferită sau care urmează să fie suferită. 

4.5 În acest caz, SAGA va avea dreptul, de asemenea, să declare Biletul de acces invalid și / sau să refuze Vizitatorului (ulterior) accesul la Eveniment, fără ca Vizitatorul să aibă dreptul la rambursarea sumei (inclusiv taxele pentru servicii) pe care a plătit-o către SAGA pentru Biletul de acces, indiferent dacă este sau nu printr-o organizație oficială de (pre-)vânzare. 

4.6 Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea Biletelor de acces și nu este recomandată achiziționarea acestora decât prin SAGA sau printr-o organizație oficială de (pre-) vânzare.

 1. Obligațiile Vizitatorului

5.1 SAGA are dreptul să percheziționeze vizitatorul sau să facă să fie percheziționat înainte de a intra și/sau în timpul evenimentului, iar vizitatorul este obligat să se lase percheziționat. Percheziționarea se va face în mod diferențiat, în funcție de sexul persoanei percheziționate, astfel Vizitatorii de sex feminin vor fi percheziționați de un reprezentant SAGA de sex feminin, iar Vizitatorii de sex masculin vor fi percheziționați de un reprezentant SAGA de sex masculin.

5.2 Vizitatorul este obligat să se identifice la prima cerere, în timpul vizitei sale la eveniment, precum și la comandarea biletului de acces, prin prezentarea unei dovezi valide și oficiale de identitate. 

5.3 Este interzisă deținerea sau aducerea la eveniment a oricăror camere, tuburi de aerosoli, spray-uri, selfie stick-uri (suport tip baston “selfie”), drone, sticlărie, sticle de plastic, cutii de conservă, băuturi (alcoolice), alimente, droguri, substanțe inflamabile, focuri de artificii, arme (de foc) și / sau alte obiecte periculoase. SAGA are dreptul de a confisca aceste articole sau orice alte articole deținute de utilizator care ar putea să pericliteze siguranța altor participanți la Eveniment. Orice articol confiscat nu va fi returnat, ci colectat și distrus de către SAGA și/sau o terță parte numită de SAGA.

5.4 Înregistrarea evenimentului fără aprobarea scrisă prealabilă explicită din partea SAGA prin intermediul echipamentelor profesionale de înregistrare cu scop comercial sub orice formă, inclusiv fotografierea, filmarea și înregistrarea audio și / sau vizuală nu este permisă. Acest lucru se aplică și reimprimării și / sau copierii articolelor din program (broșură), postere și alte lucrări tipărite. În cazul în care Vizitatorul acționează prin încălcarea acestei clauze, SAGA are dreptul de a confisca aceste înregistrări și de a le distruge, utiliza și / sau exploata la propria sa discreție, fără a aduce atingere dreptului SAGA de a solicita de la Vizitator îndeplinirea specifică și / sau despăgubirea oricărui prejudiciu prezent sau viitor suferit de către Saga S

5.5 În cazul în care Vizitatorul a înregistrat o parte a evenimentului utilizând echipamente de înregistrare neprofesionale (cum ar fi un smartphone), aceste înregistrări sunt strict pentru uz privat și nu vor fi exploatate în niciun fel de către Vizitator și / sau făcute public în scopuri comerciale.  

5.6 Vizitatorul este obligat să respecte reglementările (de siguranță) (inclusiv regulile casei) și / sau instrucțiunile furnizate de către e SAGA sau de operatorii locației unde se desfășoară evenimentul, personalul de securitate (siguranță), serviciile de pompieri și alt personal autorizat. Vizitatorul nu are voie să hărțuiască și / sau să interfereze cu alți vizitatori și cu personalul prezent în timpul evenimentului. În timpul evenimentului și / sau la locația evenimentului, Vizitatorului nu i se permite să se afle public sub influența, substanțelor narcotice, drogurilor sau altfel și / sau să urineze / să își facă nevoile în afara toaletelor publice desemnate. 

5.7 Vizitatorului îi este interzis să se afle în stare avansată de ebrietate pe tot parcursul Evenimentului, consumând alcool moderat, astfel încât să poată avea un comportament decent și respectuos față de alți participanți la Eveniment și să nu pună în niciun fel în pericol integritatea sa fizică sau a celor din jur. În cazul în care la locul evenimentului există și o interdicție de fumat, această interdicție se va aplica tuturor produselor pentru fumat, inclusiv produselor electronice pentru fumat (țigări electronice).

 1. Refuzul accesului la eveniment

6.1 În cazul în care Vizitatorul încalcă una sau mai multe dintre dispozițiile prevăzute în aceste Condiții Generale, SAGA este îndreptățită să declare Biletul de acces invalid, să refuze Vizitatorului (ulterior) accesul la Eveniment, să îl îndepărteze pe Vizitator din locația în care are loc Evenimentul, să transfere Vizitatorul la poliție și / sau să ceară despăgubiri pentru orice daune suferite sau care urmează să fie încă suferite. 

6.2 În orice moment, SAGA își rezervă dreptul de a interzice Vizitatorului orice acces (suplimentar) la Eveniment sau să-l îndepărteze pe Vizitator din locația în care se desfășoară Evenimentul în cazul în care SAGA, în opinia sau la discreția sa, consideră necesar acest lucru pentru a menține ordinea și siguranța publică în timpul Evenimentului. De exemplu, acest lucru se aplică și în cazul în care un Vizitator poartă sau are asupra sa îmbrăcăminte, texte sau semne care, în opinia SAGA, pot fi jignitoare, discriminatorii, xenofobe, antisemite, insultătoare sau provocatoare de agresiune sau neliniște în rândul altor Vizitatori. 

6.3 În cazul în care, în opinia SAGA este probabil ca un Bilet de acces să fi fost falsificat, SAGA va avea, de asemenea, dreptul de a declara Biletul de acces invalid și / sau de a refuza Vizitatorului orice acces (ulterior) la Eveniment. 

6.4 În cazurile menționate în prezenta Clauză, Vizitatorul nu va avea dreptul la rambursarea sumei pe care a plătit-o pentru Biletul de acces (inclusiv tarifele pentru servicii), indiferent dacă este sau nu printr-o organizație oficială de (pre) vânzare. În plus, în cazurile prezentate mai sus, Vizitatorul va avea dreptul de a solicita despăgubiri și / sau daune suferite.

 1. Înregistrarea evenimentului de către sau în numele SAGA

7.1 SAGA urmează să înregistreze  evenimentul în conformitate cu Politica de confidențialitate, SAGA are dreptul să exploateze și / sau să reproducă și / sau să publice aceste videoclipuri și / sau înregistrări sonore sau să facă să fie publicate, sub orice formă și în orice fel. 

7.2 În măsura în care Vizitatorul are un drept (inclusiv, fără limitare, drepturi de autor, drepturi conexe și / sau dreptul de portret) cu privire la înregistrările menționate în această clauză, Vizitatorul transferă aceste drepturi către SAGA fără restricții, fără nicio compensație materială sau morală din partea SAGA, iar Vizitatorul renunță irevocabil, prin prezenta, la drepturile sale morale sau Vizitatorul nu le va invoca. În cazul în care acest transfer în prealabil nu este legal valabil, Vizitatorul va fi obligat la prima solicitare din partea SAGA să dea acordul scris necesar și / sau să semneze un act de transfer în care drepturile menționate vor fi transferate gratuit către SAGA și / sau către oricare dintre societățile sale afiliate.

 

 1. Modalități de plată în timpul Evenimentului 

8.1 SAGA oferă posibilitatea participanților să folosească și brățări care au sistem de plată integrat pentru a putea achiziționa produse și servicii disponibile în timpul Evenimentului. 

8.2 Pentru a obține brățara în mod gratuit, participanții la Eveniment sunt obligați să se prezinte la punctele special amenajate de către SAGA în acest scop ce vor fi anunțate cu cel puțin o luna înainte de începerea Evenimentului. ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PARTICIPANȚII LA EVENIMENT NU ÎȘI PROCURA BRĂȚARA DE LA PUNCTELE DE CHECK IN SPECIAL AMENJATE ȘI INDICATE DE CĂTRE SAGA,  ACEȘTIA VOR PUTEA ACHIZIȚIONA BRĂȚARA ÎN TIMPUL EVENIMENTULUI LA UNUL DIN CHECK IN POINT-URILE SPECIAL AMENAJATE NUMAI PRIN PLATA UNEI SUME DE 125 RON. Este de datoria și obligația exclusivă a participantului la festival să își procure brațara în mod gratuit de la punctele special amenajate de către SAGA, SAGA neputând fi ținută culpabilă pentru lipsa de diligența a participantului la Festival de își procura brățara în aceste condiții.

8.3 Pentru a obține brățara, participanții la Eveniment se pot deplasa la unul din Check-in Point-uri unde pot obține brățara și o pot încărca cu puncte de credit, plătind cash sau cu cardul. Ulterior pot achiziționaservicii și produse din cadrul Evenimentului folosind Brățara.

8.4 Pentru fiecare încărcare, SAGA are posibilitatea, dar nu obligația, de a înmâna participantului la Eveniment o dovadă pentru suma depusă pe brățară̆. 

8.5 Sumele neutilizate de pe brățara pot fi preschimbate in bani, prin procesul denumit REFUND, dacă sunt îndeplinite toate condițiile impuse de SAGA și numai dacă suma de pe brățară este mai mai mare sau egală cu suma de 10 RON. Pentru evitarea oricărui dubiu, SAGA nu va asigura REFUND pentru nicio suma sub 10 RON, fiind de datoria și obligația exclusivă a participantului la festival să încarce suma corespunzătoare pe brățară, astfel încât să poată face solicitarea de restituire a sumelor rămase neutilizate pe brățară̆. 

8.6 Returnarea sumelor se va putea face în perioada festivalului la punctul de lucru special amenajat în acest sens de pe perimetrul festivalului, care va fi anunțat cu câteva zile înaintea de începerea Evenimentului, oricând în perioada festivalului. Ulterior încheierii Evenimentului, returnarea se va face într-un punct special amenajat în acest sens a cărui locație va fi anunțată cu câteva zile înainte de începerea festivalului. Ulterior încetării festivalului returnarea sumelor de bani nu se va putea face mai târziu de 27 iunie 2023, ora 12:00. Orice solicitare venită ulterior datei și orei expres indicate, nu va fi luată în considerare de către SAGA. In această situație, SAGA nu va putea fi ținută culpabilă pentru nerestituirea sumei către participantul la festival, fiind de datoria și obligația exclusivă a participantului la festival să respecte data și ora până la care poate face solicitarea de restituire a sumelor rămase neutilizate pe brățară. Din motive de eficiență și pentru confortul și securitatea vizitatorilor, va fi utilizat un sistem de plată fără numerar. 

TOTODATĂ RECOMANDĂM VIZITATORILOR SĂ FACĂ SOLICITAREA DE REFUND CEL TÂRZIU LA MOMENTUL ÎN CARE PLEACĂ DE LA EVENIMENT ÎN ULTIMA LOR ZI DE PARTICIPARE.  

8.7 Pentru realizarea rambursării, participantul la festival trebuie să poarte brățara la mână și să se asigure că aceasta nu prezinta urme de compromitere/deteriorare (exceptând cazurile agreate de SAGA), în caz contrar rambursarea nu se va efectua. Astfel, sumele neutilizate de pe brățară vor putea fi preschimbate în bani, sub condiția ca participantul la festival să returneze brățara la punctul special amenajat în acest sens. În situația în care participantul nu prezintă brățara, returnarea sumelor de bani nu va fi posibilă

 1. Răspunderea

9.1 Vizitatorul participă la eveniment pe propriul risc. 

9.2 SAGA nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea auzului, pierderea vederii, orbirea și / sau alte vătămări fizice și/sau deteriorarea bunurilor, cum ar fi – dar fără a se limita la – îmbrăcăminte, chiar dacă sunt cauzate sau nu de alți vizitatori la Eveniment. SAGA recomandă în mod explicit Vizitatorului să poarte protecție pentru urechi pe durata evenimentului. 

9.3 SAGA va fi răspunzătoare numai pentru daunele aduse Vizitatorului care sunt rezultatul neglijenței imputabile SAGA în mod direct. 

9.4 Răspunderea totală din partea SAGA conform prezentului document este limitată la despăgubirea cheltuielilor rezonabile, documentate și directe efective și a daunelor Vizitatorului, până la maximum suma plătită în temeiul asigurării de răspundere civilă generală a SAGA. 

9.5 Se exclude răspunderea SAGA pentru daune indirecte, incluzând pierderi importante, daune imateriale, profituri pierdute, economii ratate și / sau daune cauzate de întreruperea afacerii. 

9.6 Vizitatorul este obligat să raporteze orice daune în termen de 48 de ore de la eveniment către SAGA via info@sagafestival.com sau altfel se refuză orice drept de a solicita daune. 

9.7 Vizitatorul este obligat să raporteze orice reclamație în termen de 20 de zile de la eveniment către SAGA via info@sagafestival.com sau altfel se refuză orice drept la despăgubire. 

9.8 În cazul în care SAGA angajează în mod direct sau indirect subordonați, non-subordonați, persoane auxiliare, terți și / sau alte persoane în executarea acordului, va fi exclusă orice răspundere din partea SAGA și SAGA nu va fi răspunzătoare pentru daunele cauzate de aceste persoane. 

9.9 SAGA va depune eforturi pentru a se asigura că Evenimentul va fi desfășurat cât mai rezonabil posibil în conformitate cu programul și programarea anunțată. Cu toate acestea, SAGA nu poate fi trasă la răspundere pentru orice modificări și / sau abateri și pentru orice daune care ar putea apărea în acest sens pentru Vizitator. De asemenea, SAGA nu poate fi trasă la răspundere cu privire la modul în care interpretează artistul și durata interpretării artiștilor. Ora de începere indicată pe biletul de acces sau desfășurarea evenimentului pot fi modificate cu sau fără voia SAGA, caz in care SAGA nu va putea fi trasa in niciun fel la răspundere.

9.10 Vizitatorul va despăgubi SAGA împotriva oricăror pretenții ale unor terți cu privire la prejudiciul pentru care Vizitatorul va fi responsabil față de acești terți. Vizitatorul va despăgubi SAGA pentru orice daune, inclusiv toate costurile legale suportate de SAGA, care ar putea fi rezultatul oricărei cereri din partea acelor terțe părți.

 1. Anulare și amânare

10.1 În caz de forță majoră, SAGA are dreptul de a reprograma Evenimentul la o altă dată sau locație sau de a anula Evenimentul, fără a fi responsabilă în niciun fel față de Vizitatori pentru aceste decizii. Forța majoră include – fără limitare – condiții meteorologice extraordinare care nu permit sau pun în pericol performanțele artiștilor, greve, incendii, probleme de sănătate la nivel mondial, epidemii, pandemii (cum ar fi actuala criză COVID-19), colaps, lupte, reglementări impuse de autorități, condiții de război, tulburări sociale, amenințări teroriste și orice alte circumstanțe care nu pot fi controlate de SAGA. În caz de anulare sau amânare, SAGA va face publică această decizie prin mass-media și / sau prin publicarea deciziei sale pe www.sagafestival.com. SAGA nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune rezultate din mutarea datei sau amânarea evenimentului, după cum s-a menționat mai sus. În cazul în care Evenimentul este mutat, amânat sau anulat, așa cum s-a menționat mai sus, SAGA va face public acest fapt, în măsura în care este posibil, în modul pe care îl consideră adecvat, inclusiv prin menționarea pe site-ul web, printre altele, a condițiilor aplicabile pentru rambursarea (daca este cazul) sumelor de bani plătite de către Vizitator.  

10.2 În oricare dintre cazurile menționate mai sus, SAGA nu va plăti Vizitatorului nicio penalitate sau dobândă legală. Totodată, în cazul în care evenimentul este anulat sau reprogramat din motive ce nu țin de voința SAGA, Vizitatorul se obligă să se abțină de la orice acțiune sau demers litigios îndreptata împotriva SAGA, atât în ceea ce privește Evenimentul în sine cât și voucherul și/sau rambursarea oricăror sume de bani. 

10.3 Dacă evenimentul nu este interzis de către autorități și nici anulat, mutat sau amânat de către SAGA din motive de forță majoră, însă un vizitator decide totuși să nu participe la eveniment din motive ce țin, de exemplu, de frică, probleme de sănătate sau de vreme dezamăgitoare, vizitatorul anulează pe cheltuiala sa. 

10.4 În măsura în care Romania se va afla în stare de urgență sau în stare de alertă, indiferent de motiv, se vor aplica prevederile legale speciale aplicabile la acel moment.  

 1.   Plan de plată în rate. Accesul persoanelor cu dizabilități

11.1 În anumite situații, strict anunțate și definite de SAGA, Vizitatorului i se va permite să plătească sumele datorate în rate, conform unui plan de plată, începând cu o sumă în avans urmată de o anumită sumă lunară până la achitarea integrală a prețului total. SAGA va oferi Vizitatorilor posibilitatea de a utiliza un plan de plată în rate a biletului, constând în plata prețului biletului de acces în 6 (șase) rate în conformitate cu termenii specifici ai planului de plată, postat pe www.sagafestival.com

ÎN CAZUL ÎN CARE VIZITATORUL NU PLĂTEȘTE LA TIMP (UNA DIN) RATE, SAGA ACORDĂ VIZITATORULUI O PERIOADĂ DE REMEDIERE DE 14 ZILE PENTRU A-ȘI ÎNDEPLINI OBLIGAȚIILE DE PLATĂ. ÎN CAZUL ÎN CARE, DUPĂ ACELE 14 ZILE, VIZITATORUL ÎNCĂ NU A PLĂTIT TRANȘA(ELE) RESTANTE, SAGA VA ANULA BILETUL DE ACCES EMIS SI NU VA RAMBURSA PLĂȚILE DEJA EFECTUATE DE VIZITATOR, INDIFERENT DE VALOAREA ACESTORA. 

11.2 Accesul gratuit al persoanelor cu dizabilitati la evenimente 

Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces liber la evenimentele cultural-artistice organizate de catre SAGA, prin înscriere prealabilă. 

Cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilitati, astfel cum este reglementat în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru evenimentele sau spectacolele organizate de SAGA, alocăm un număr de invitatii, stabilit de catre SAGA pentru fiecare eveniment in parte. 

Accesul: 

Persoanele cu dizabilitati, indiferent de gradul de handicap, pot sa fie asistate de un adult însoțitor care la rândul său beneficiaza de acces gratuit la eveniment. 

Persoanele minore cu grad de handicap mediu, accentuat sau grav, precum si cele puse sub interdictie judecatoreasca trebuie sa fie insotite in mod obligatoriu de reprezentantul legal (parinte/tutore/curator) sau de o persoana adulta care a fost imputernicita in acest sens de catre reprezentantul legal. 

Persoanele minore cu un grad de handicap usor pot participa neinsotite la eveniment insa trebuie sa prezinte acordul parental pentru a i se permite accesul. 

Persoanlele majore cu handicap grav, accentuat sau mediu trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un adult in calitate de însoțitor. 

Acordarea gratuităților, cât și accesul la evenimentele organizate de SAGA se va face numai pe bază de legitimație personală. 

Pentru a intra în posesia acestor invitații (în situațiile prevăzute mai sus), vă rugăm să vă înscrieți pe tabelul nominal la adresa de e-mail info@sagafestival.com si totodată să atasati documentele doveditoare scanate: 

 – C.I. al persoanei cu handicap; 

– certificatul medical emis în condițiile legii din care să reiasă tipul și gradul handicapului si legitimatia acordata personelor cu handicap (daca exista); 

– C.I. al persoanei însoțitoare (daca este cazul); 

– documentul din care să reiasă calitatea de însoțitor. 

–  Acordul parental /imputernicirea speciala daca este cazul; 

Părintele/Reprezentantul legal/Însoțitorul este pe deplin răspunzator atât în timpul evenimentului cât și anterior/ulterior acestuia de orice efect/manifestație a celui pe care îl însoțește, ce ar putea rezulta din desfășurarea evenimentului. SAGA l este exonerat de orice răspundere și nu poate fi ținut pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii sau persoanele cu dizabilități. 

Accesul la eveniment se va face numai pe bază de documente de identitate, atât pentru persoana cu handicap, cât și pentru însoțitorul acesteia. SAGA își rezervă dreptul de a interzice accesul la Eveniment al persoanelor cu dizabilități care nu prezintă aceste documente în original. În cazul în care SAGA are îndoieli justificate și temeinice cu privire la valabilitatea sau autenticitatea documentelor prezentate, iși rezerva dreptul de a face verificările necesare și de a interzice accesul persoanei respective și a însoțitorului, după caz.

Atentionare! 

Nivelul sunetului si efectele luminoase sau pirotehnice folosite in cadrul unora dintre Evenimentele organizate de SAGA poate avea efecte negative asupra persoanelor cu unele afectiuni neuro-psihice. Inainte de a solicita inscrierea in vederea participarii la un eveniment va rugam sa va informati cu privire la continutul si desfasurarea acestuia si sa consultati, dupa caz, un medic specialist. Prin participarea la Eveniment Vizitatorul/reprezentantul legal/însoțitorul declară că este pe deplin răspunzător cu privire la starea medicală, SAGA fiind exonerată de orice răspundere.

12.Deținătorii de standuri la eveniment

La eveniment, Vizitatorilor li se pot oferi produse și servicii de către terți, cum ar fi mărfuri și produse alimentare sau băuturi. În ceea ce privește acest lucru, vă rugăm să rețineți că SAGA nu este parte la niciun acord între vizitator și terța parte, contractul fiind încheiat direct între Vizitator și terța parte, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Vizitatorului și terței părți. Vizitatorul va încerca, cumpăra sau va consuma produsele livrate de terți pe propriul risc și va despăgubi SAGA împotriva oricărei pretenții pentru costuri sau daune care ar putea rezulta dintr-un acord între vizitator și terț. Vizitatorii confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva SAGA în legătura cu produsele și serviciile oferite de către terți. SAGA declară ca nu răspunde în niciun fel în legătura cu produsele și serviciile furnizate de către terți.

III Condiții generale pentru achiziții online

 1. Oferta, formarea contractului la distanță

1.1 Aceste Condiții Generale sunt aplicabile oricărei oferte din partea SAGA și oricărui Contract la Distanță între SAGA și Consumator în ceea ce privește cumpărarea și livrarea Produselor și a Conținutului Digital. 

1.2 Oferta include o descriere completă și exactă a produselor oferite, a conținutului digital și / sau a serviciilor și va specifica în special: 

 1. a) caracteristicile principale ale articolelor sau ale serviciilor;
 2. b) identitatea SAGA;
 3. c) adresa unde este localizată SAGA și numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail;
 4. d) prețul total al Produselor și/sau Conținutului Digital, inclusiv toate taxele, după caz, toate taxele suplimentare de transport, livrare sau poștă și orice alte costuri;
 5. e) metoda de plată, livrarea, executarea, perioada în care SAGA se angajează să livreze articolul și / sau serviciul și procedura SAGA de soluționare a reclamațiilor;
 6. f) Orice reparație sau înlocuire a produselor va fi făcută într-o perioadă de timp, convenită prin acord, în scris, între SAGA și Consumator, ținând seama de natura produselor și de scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care Consumatorul, după caz, a informat SAGA cu privire la neconformitatea produsului sau a predat produsul către SAGA sau către persoana desemnată de SAGA pe baza unui document de predare.
 7. g) atunci când există un drept de retragere a acordului, condițiile, termenele și modalitățile de exercitare a acestui drept, precum și formularul model de retragere;
 8. h) faptul că Consumatorul va trebui să suporte costurile de returnare a articolelor în cazul exercitării dreptului de retragere și, în cazul în care articolele prin natura lor nu pot fi returnate prin poștă obișnuită, costurile de returnare a articolelor; 
 9. i) dacă nu este prevăzut dreptul de retragere/, informațiile potrivit cărora consumatorul nu are dreptul de retragere sau, în măsura în care acest lucru este aplicabil, circumstanțele în care consumatorul își pierde dreptul său de retragere
 10. j) o mențiune referitoare la existenței cerințelor de conformitate pentru bunuri, conținutul digital şi serviciile digitale;
 11. k) existența și condițiile de asistență pentru consumator după vânzare, a serviciilor post-vânzare și a garanțiilor comerciale;
 12. l) în măsura în care acest lucru este aplicabil, funcționalitatea Conținutului digital, inclusiv măsurile tehnice și de securitate aplicabile;
 13. m) în măsura în care este aplicabil, interoperabilitatea relevantă a conținutului digital cu hardware și software de care SAGA este conștientă sau se poate presupune în mod rezonabil că este conștientă.
 14. n) dacă este cazul, orice compatibilitate şi interoperabilitate relevante ale bunurilor cu elemente digitale, ale conţinutului digital şi ale serviciilor digitale de care profesionistul are cunoştinţă sau se poate presupune în mod rezonabil că are cunoştinţă.
 15. o) dacă este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.

1.3 Vânzarea la distanță care vizează livrarea continuă sau periodică de articole sau servicii este exclusă dintr-un contract la distanță. 

1.4 SAGA nu este obligată de ofertă în cazul în care aceasta conține o eroare evidentă și / sau o greșeală. 

1.5 Contractul la distanță dintre SAGA și Consumator se încheie la acceptarea ofertei de către Consumator. O cerință constitutivă pentru această acceptare este acceptarea electronică a acestor Condiții Generale. 

1.6 După încheierea contractului la distanță în conformitate cu clauza 1.5 anterioară, SAGA va confirma imediat Consumatorului, prin e-mail, primirea acestuia. Acest e-mail trebuie să includă toate informațiile menționate la Capitolul III art. 1.2 de mai sus.

1.7 SAGA are dreptul să refuze o comandă după acceptarea ofertei de către Consumator dacă, în opinia SAGA, există o șansă rezonabilă ca Consumatorul să nu își îndeplinească obligațiile de plată și / sau Contractul la distanță să nu poată fi realizat în mod responsabil pentru orice alt motiv.

 1. Perioada de retragere

2.1 Consumatorul se poate retrage din Contractul la Distanță cu privire la livrarea Produselor fără a indica motivele într-o perioadă de 14 (paisprezece) zile de la data la care Consumatorul a primit Produsul. 

2.2 Consumatorul poate anula contractul la distanță în ceea ce privește livrarea conținutului digital fără a indica motivele într-o perioadă de 14 (paisprezece) zile de la data la care s-a format acordul. 

 2.3 Consumatorul va exercita acest drept prin trimiterea către SAGA  unei solicitări în acest sens la adresa de e-mail office@bilete.ro, cu indicarea contului bancar în care se dorește returnarea sumei de bani. Consumatorul poate să trimită o simplă cerere sau să folosescă formularul de retragere din Anexa B a Ordonanței 34/2014. 

2.4 Dacă SAGA nu a furnizat, în timp util, consumatorului informațiile necesare pentru anulare, perioada de reflecție (prelungită) se va termina la douăsprezece luni de la încetarea perioadei de reflecție (inițiale). Dacă SAGA a furnizat consumatorului informațiile menționate în termen de douăsprezece luni de la începerea perioadei de reflecție (inițiale), perioada de reflecție (prelungită) va expira la 14 zile de la data la care Consumatorul a primit informațiile solicitate pe un suport de date durabil. 

2.5 Sarcina probei cu privire la exercitarea corectă și la timp a dreptului de revocare revine Consumatorului.

 1. Drepturi și obligații în exercitarea dreptului de retragere

3.1 Consumatorul va returna Produsele primite imediat sau cel târziu în termen de paisprezece zile de la emiterea declarației de retragere.  

3.2 Consumatorul va suporta costurile directe de returnare a Produsului. 

3.3 Pe durata perioadei de reflecție, consumatorul trebuie să manipuleze produsul și ambalajul cu grija cuvenită. Consumatorul trebuie să desfacă sau să utilizeze produsul numai în măsura în care este necesar să se determine natura, caracteristicile și funcționarea produsului. Consumatorul este răspunzător pentru orice scădere a valorii produsului care este rezultatul utilizării produsului prin depășirea prevederilor stabilite în această clauză. 

3.4 După anularea Contractului la distanță, SAGA va rambursa, imediat sau cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care a fost primită declarația de retragere, toate sumele primite de la consumator, inclusiv costurile de livrare. Pentru rambursare, SAGA va utiliza aceeași metodă de plată ca cea utilizată de Consumator. 

3.5 Cu excepția cazului în care SAGA însăși colectează produsul livrat în urma anularii acordului, Consumatorul are dreptul la rambursare după primirea produsului de către SAGA sau după ce Consumatorul furnizează dovada returnării produsului, oricare dintre acestea intervine mai întâi.

 1. Excluderea dreptului de retragere

4.1 Consumatorul nu are dreptul de ret, în special în caz de: 

 1. a) livrare de înregistrări audio și video și software de calculator (Produse) al căror sigiliu a fost rupt după livrare;
 2. b) furnizare de servicii în legătură cu activități de agrement, inclusiv livrarea Biletelor de acces și acordul asociat cu privire la vizitarea unui eveniment;
 3. c) livrare de conținut digital în măsura în care:

1) SAGA a început executarea contractului la distanță cu acordul explicit prealabil al Consumatorului; și 

2) Consumatorul a declarat că a renunțat la dreptul lui/ei de anulare.

 1. Prețuri

5.1 Toate prețurile indicate pe Site-ul web includ TVA și nu includ costurile de transport, de livrare sau poștale. Costurile pentru utilizarea mijloacelor de comunicare nu sunt transferate Consumatorului. SAGA își rezervă dreptul de a modifica prețurile în legătură cu o modificare legală a TVA sau prin orice alt efect al legii aplicabile

 1. Plata

6.1 Consumatorul trebuie să plătească sumele datorate cel târziu în termen de 14 zile de la încheierea contractului la distanță, în conformitate cu instrucțiunile furnizate de SAGA și/sau de furnizorul de servicii de plată desemnat de SAGA. 

6.2 Consumatorul este obligat să plătească prețul de cumpărare înainte ca SAGA să execute livrarea articolelor și/sau a serviciilor. 

6.3 În cazul în care Consumatorul nu își îndeplinește obligațiile de plată în timp util, SAGA acordă consumatorului o perioadă suplimentară de 14 zile pentru a-și îndeplini obligațiile de plată. La expirarea termenului de plată prelungit, Consumatorul va datora dobânda legală pentru suma încă restantă, iar SAGA are dreptul să perceapă cheltuielile extrajudiciare de colectare. În plus, în cazul în care Consumatorul nu va plăti integral toate ratele, SAGA nu va fi obligată să ramburseze plățile efectuate de Consumator, indiferent de valoarea acestora.

 1. Îndeplinirea, conformitatea, garanția suplimentară

7.1 SAGA garantează că produsele și conținutul digital respectă prevederile Contractului la distanță, specificațiile menționate în ofertă, cerințele rezonabile de soliditate și/sau utilitate și prevederile legale existente la data la care este încheiat acordul.

 1. Livrare

8.1 SAGA va livra Consumatorului Produsele convenite și/sau Conținutul Digital cel târziu în termen de treizeci de zile de la încheierea Contractului la Distanță. 

8.2 Livrarea Produselor va avea loc prin poștă obișnuită. Locul de livrare este adresa specificată de Consumator. 

8.3 Riscul de deteriorare și/sau pierdere a Produselor revine SAGA până în momentul livrării către Consumator. 

8.4 Livrarea Conținutului digital are loc printr-o conexiune la internet într-un format de fișier obișnuit la momentul livrării. Consumatorul este responsabil de accesul său la o conexiune la internet suficient de rapidă și de a dispune de echipamentele necesare tehnologiei de comunicare prin internet (TIC), cum ar fi, dar fără a se limita la, un computer, o tabletă sau un telefon inteligent, pentru a putea primi și reda Conținutul digital. 

8.5 În momentul livrării, Consumatorul va dobândi dreptul de utilizare, redare, ascultare și vizualizare a Conținutului digital (dreptul de utilizare). Cu toate acestea, SAGA își rezervă în numele propriu și / sau al unor terțe părți îndreptățite toate drepturile de proprietate intelectuală/industrială cu privire la conținutul digital, cum ar fi, dar fără a se limita la, publicarea, utilizarea comercială, reproducerea și împrumutul (digital) al Conținutului digital. 

8.6 În cazul în care livrarea de Produse și / sau Conținut Digital este întârziată sau dacă o comandă nu poate fi efectuată sau se realizează doar parțial, indiferent dacă este sau nu din motive tehnice, Consumatorul va fi informat despre aceasta cât mai curând posibil, dar cel târziu în termen de treizeci de zile după ce s-a format Contractul la Distanță. În acest caz, consumatorul va avea dreptul să anuleze Contractul la distanță fără costuri. După anulare, SAGA va rambursa suma plătită de Consumator, în termen de cel mult 7 zile după anularea contractului.

 1. Dreptul de a face reclamație

9.1 Consumatorul este obligat să examineze, cât mai curând posibil după livrare, dacă Produsul și / sau Conținutul Digital respectă Contractul la distanță. Consumatorul nu mai poate invoca faptul că articolul care a fost livrat nu respectă Contractul la Distanță în cazul în care nu a informat SAGA în acest sens, într-un termen rezonabil de la descoperirea sa. În această privință, se consideră ca fiind în timp util o notificare făcută în termen de două luni după descoperire. 

 1. Dispoziții finale
 2. Datele personale

1.1 SAGA va prelucra datele personale ale cocontractantului în conformitate cu Politica sa de confidențialitate și Politica de cookies. Această politică de confidențialitate poate fi vizualizată prin intermediul Site-ului web.

 1. Alte dispoziții

2.1 În cazul în care una sau mai multe prevederi din Condițiile Generale este/sunt nevalidă/e sau este/sunt anulată/e, restul dispozițiilor vor rămâne pe deplin aplicabile. În acest caz, SAGA și cocontractantul vor înlocui prevederea (prevederile) nevalidă/e sau anulată/e cu o prevedere (prevederi) valabilă/e din punct de vedere legal care caută, pe cât de mult posibil, o legătură cu intenția inițială a clauzei respective. 

2.2 SAGA are dreptul în orice moment să modifice unilateral aceste Condiții Generale.

 1. Legea aplicabilă, instanța competentă. Soluționarea Alternativa A Litigiilor (SAL/SOL)

3.1 Aceste Condiții Generale și acordul asociat sunt reglementate exclusiv de legea română. În cazul unor eventuale litigii aparute între Saga si Vizitatori/Consumatori se va încerca întâi rezolvarea pe cale amiabila a acestora

3.2 În măsura în care soluționarea nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigii care decurg din sau sunt asociate cu Condițiile Generale și acordul asociat vor fi supuse spre soluționare exclusiv la instanțele competente din București. 

3.3 Consumatorii care au orice fel de reclamație cu privire la Produsul/Conținutul digital furnizat au posibilitatea transmiterii unei notificări la adresa de email info@sagafestival.com. Termenul maxim de soluționare a acestor sesizări de către SAGA este de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora. În măsura în care consumatorii: (i) nu primesc un răspuns la expirarea celor 30 de zile de la SAGA sau (ii) sunt nemulțumiți asupra modului în care a fost gestionată sesizarea/reclamația de către SAGA pot apela la proceduri alternative de soluționare (SAL/SOL). 

3.4 In vederea solutionarii alternative a litigiilor, sesizarea sau reclamatia Cumparatorului poate fi depusa in scris direct la Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor la urmatoarele date de contact: adresa: Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865, tel: 021.307.67.69; fax: 021.314.34.62, e-mail: dsal@anpc.ro. Direcția Alternativă de Soluționare a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor este competentă să soluționeze alternativ litigiile naționale și transfrontaliere care decurg din contractele de vânzare sau contractele de servicii încheiate cu un comerciant care își desfășoară activitatea în România și este inclusă în lista entităților SAL la niveleuropean, disponibil la urmatorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2Pentru si mai multe detalii, Cumparatorii pot accesa link-ul afisat in site in sectiunea ANPC – SAL.

3.5 Avand in vedere dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind solutionarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE, Utilizatorul/Cumparatorul are posibilitatea de a opta pentru solutionarea pe cale extrajudiciara a eventualelor litigii, si prin utilizarea platformei europene de solutionare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeana pentru a facilita solutionarea independenta, impartiala, transparenta, eficace, rapida si echitabila, pe cale extrajudiciara, a litigiilor care privesc obligatiile contractuale rezultate din contractele de vanzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care isi are resedinta in Uniunea Europeana si un comerciant stabilit in Uniunea Europeana. In acest sens, poate fi accesat link-ul existent in sectiunea: Solutionarea Online a litigiilor.

3.6. SAL si SOL nu reprezinta doua mecanisme diferite pentru solutionarea eventualelor sesizari/reclamatii, fiind unul și același mecanism.

 

music cover
0:00
00:00